Verkrachters steeds jonger

De daders van seksueel misbruik worden alsmaar jonger. Tot die vaststelling komen zowat alle centra voor kindermishandeling in ons land. ,,Het aantal pubers - soms van 13 of 14 jaar - dat zich vergrijpt aan leeftijdgenoten en jongere kinderen, stijgt verontrustend'', zegt directeur Paul Van den Bossche, van het Oost-Vlaams vertrouwenscentrum.

Het is normaal dat pubers gaan experimenteren met hun ontwakende seksualiteit, maar steeds vaker zien de centra voor kindermishandeling dat jongeren anderen gebruiken en zelfs misbruiken voor hun eigen lustbeleving. ,,De daders zijn meestal jongens, de slachtoffers meestal meisjes'', zegt Paul Van den Bossche, directeur van het Oost-Vlaamse vertrouwenscentrum. ,,Veel van die pubers vertonen alle kenmerken van dadergedrag. Ze maken misbruik van hun macht of van de zwakte van hun slachtoffers. Ze uiten bedreigingen of oefenen druk uit opdat het slachtoffer zou zwijgen.''

Naast de toename van jongere daders merken de vertrouwenscentra ook steeds vaker grensoverschrijdend gedrag bij kleuters en lagere schoolkinderen. ,,Het gaat dan niet over bewust misbruik van leeftijdsgenootjes, maar over experimenteergedrag dat normaal pas op latere leeftijd voorkomt. Voor ons is dat een signaal, want dikwijls is de kleuter dan zelf getuige of slachtoffer geweest van seksueel gedrag dat niet bij zijn leeftijd past.''

Volgens kinderpsychiater Peter Adriaenssen is de verjonging van seksueel misbruik een internationaal fenomeen. ,,Het aantal incestgevallen in de moderne wereld daalt, maar het stijgende misbruik door minderjarigen doet die positieve balans teniet'', zegt Adriaenssen, die ook een algemene stijging van de jeugddelinquentie vaststelt.

,,Dertig procent van de jongeren vertoont ernstig probleemgedrag. Dat is een pak meer dan tien jaar geleden. Dat komt omdat jongeren aan steeds meer verleidingen blootstaan, maar ook door de veranderde opvoedingscultuur. In veel gezinnen wordt wel nog gepraat, maar geen leiding meer gegeven'', zegt Adriaenssen.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees