Veel eigenaars omzeilen regel wegens te hoge kosten

Aansluiting op riolering verplicht

Aansluiting op riolering verplicht
De Vlaamse regering wil alle gezinnen die langs een straat met riolering wonen vanaf eind volgend jaar verplichten aan te sluiten op het rioleringsnet. Die verplichting bestaat nu al, maar omdat ze niet afdwingbaar is en de aansluiting al vlug 1.000 euro kost, lappen duizenden eigenaars ze aan hun laars.
Op papier beschikt 86 procent van de Vlaamse woningen over riolering. In werkelijkheid ligt het aantal aangesloten huizen veel lager. Volgens de milieureglementering Vlarem is iedereen die op maximaal vijftig meter van een riolering woont nochtans verplicht om aan te sluiten. Maar slechts een minderheid geeft daar - bij nieuwbouw of verbouwingswerken - gevolg aan. Bij bestaande woningen moet meestal de vloer worden opengebroken om het afvalwater naar de straatzijde te leiden. Dat kan makkelijk een paar duizend euro kosten.

De gemeentebesturen moeten toezien op de Vlarem-verplichting. Maar om electorale redenen zijn ze absoluut niet happig om hun bewoners op hoge kosten te jagen.

Een burgemeester of schepen die dat op tafel gooit, pleegt politieke zelfmoord, luidt het excuus.Het gevolg is dat de miljoeneninvesteringen in rioleringen en waterzuivering niet optimaal renderen, terwijl een aanzienlijk deel van het afvalwater verder langs achtertuintjes de waterlopen vervuilt.

Controle

Vlaams minister van Leefmilieu, Kris Peeters (CD&V), wil dit tegen eind volgend jaar wettelijk regelen. ,,Tegelijk willen we de aansluitingsplicht afdwingbaar maken, zodat we kunnen optreden tegen eigenaars die halsstarrig weigeren aan te sluiten'', zegt Sammy Wuyts van het kabinet Leefmilieu. ,,Een van de mogelijke controle-organismen voor de aansluitingsplicht zijn de watermaatschappijen. Die zijn zeer goed geplaatst omdat ze nu al regelmatig langskomen in de Vlaamse woningen om de meterstanden op te nemen. Bovendien zullen ze straks ook de milieuheffingen op het waterverbruik innen.''
Corrigeer

IN HET NIEUWS

.

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees