Massaal protest tegen inplanting heeft succes

Oost-Vlaams crossterrein is voorlopig afgevoerd

Oost-Vlaams crossterrein is voorlopig afgevoerd

Overal in Vlaanderen rees fel protest tegen de mogelijke inplanting van een motorcrossterrein, zoals hier in Oosterzele. Foto: © Violet Corbett Brock - VUM

Er komt geen motorcrossterrein op de locaties die de provincie Oost-Vlaanderen daarvoor in gedachten had. Te veel bewoners die rond de zes geselecteerde locaties wonen, waren tegen. De actiegroepen reageren opgelucht. Maar of het gevaar nu definitief geweken is, is maar de vraag. De Vlaamse Regering vraagt immers aan de provincie om haar huiswerk opnieuw te maken en een nieuw voorstel te doen.

In Gent, Maldegem, Assenede, Lochristi, Oosterzele en Beveren slaakt men een diepe zucht van opluchting. De interkabinettenwerkgroep van de ministers Bert Anciaux (Sport, Spirit) en Dirk Van Mechelen (Ruimtelijke Ordening, VLD) heeft dinsdag beslist dat er geen permanent crossterrein komt in de provincie, omdat er onvoldoende steun voor is. Op elke geselecteerde locatie ontstond groot tot indrukwekkend protest, in tegenstelling tot provincies als Antwerpen en Limburg waar er wél een draagvlak is.

Ongeruste boeren

Met de beslissing van de werkgroep komt een voorlopig einde aan een wel erg lange discussie en zoektocht. Op basis van een behoefteonderzoek Gemotoriseerde sporten in Vlaanderen bleek dat er in Vlaanderen een tekort is aan permanente motorcrossterreinen. Om dat op te vangen en de wildgroei van hinderlijke en illegale activiteiten tegen te gaan, besliste de Vlaamse Regering in 2001 dat er twaalf tot vijftien locaties met trainingsfaciliteiten moesten zijn. Niet alleen voor motorcross, maar ook voor sporten als karting, schieten en rallycross.

De provincie Oost- Vlaanderen kreeg de opdracht om een viertal locaties aan te wijzen op haar grondgebied. In 2004 stelde de deputatie een studiebureau aan om na jaren besluiteloosheid eindelijk te bepalen waar in Oost-Vlaanderen terreinen voor gemotoriseerde sporten konden komen, maar elk voorstel werd onthaald op protest. Waasmunster, Nazareth, Stekene en Moerbeke-Waas vielen eerder af. Nu volgen ook Gent (bij Sidmar), Verrebroek-Beveren (tussen de expresweg en KMO-zone Aven Ackers), Oosterzele (tussen de wijk Scheurbroek en de N42), Maldegem (tussen het Schipdonkkanaal en expresweg), Assenede (tussen de expresweg en de wijk Fonteine) en Beervelde-Lochristi (ten zuiden van de E17).

De voorbije maanden waren er veel acties: van ongeruste boeren die hun gronden dreigden te verliezen en daarbij de steun kregen van de Boerenbond en het Algemeen Boeren Syndicaat, van ongeruste bewoners die vele duizenden handtekeningen verzamelden en marsen organiseerden, van gemeentebesturen die bezwaren en moties indienden. ,,Het draagvlak is te klein in Oost-Vlaanderen'', is de slotconclusie van de twee ministers. Die stelling wordt vrijdag bekrachtigd door de ministerraad.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio