Rijkevorsel

Oppositie erg kritisch over beleid

Oppositie erg kritisch over beleid

Foto: © Louis Verbraeken

RIJKEVORSEL - De verkiezingsstrijd is al losgebarsten in Rijkevorsel met burgemeester Gust Van de Mierop (GB&VLD) die nog jaren op zijn stoel hoopt te zitten en oppositie CD&V die volop de hiaten in het beleid aanklaagt.

Gust Van de Mierop (GB&VLD) ziet het burgemeestersambt nog volop zitten en hoopt nog vele jaren burgemeester te zijn.

'De voorbije jaren hebben we heel wat verwezenlijkt in Rijkevorsel. Zo werd de infrastructuur aangepakt aan de schoolomgeving en aan de Merksplassesteenweg, de dorpskern van Sint-Jozef werd heringericht en ook in Achtel werden werken uigevoerd. Er staan ook nog heel wat werken in de pijplijn, zoals de renovatie van de kerk en het dienstencentrum van het OCMW. Het is mijn ambitie om de eerste steenlegging nog deze legislatuur mee te maken. Graag zou ik ook de ambachtzones zoals De Meiren zien uitbreiden om meer industrie aan te trekken en dus meer geld in het laatje te krijgen. We brainstormen ook volop over de uitbreiding van de kinderopvang die we willen centraliseren.'

Volgens de oppositie is echter heel wat dat beter kan. 'Zo kan de communicatie naar de inwoners toe veel beter. De burgemeester kondigde aan dat bij grote aankopen of veranderingswerken de inwoners gecontacteerd zouden worden. Bij de aankoop van het Sas en bij de discussie omtrent de windmolens werden de buurten niet, onduidelijk of te laat geconsulteerd', aldus Bob van den Eijnden (CD&V). 'Ook de omleidingen en signalisatie in Rijkevorsel is onduidelijk. Bovendien laat het financieel beleid te wensen over, met als gevolg dat de inwoners het gelag betalen.'

Ook huisvesting kan beter volgens CD&V. 'Er is een tekort aan betaalbare woningen voor jongeren. In deze legislatuur zijn er geen sociale koopwoningen aangeboden en slechts zes sociale bouwkavels. Er is een groot tekort aan bejaardenwoningen en bejaardenflats. Voorts kost het afvalbeleid te veel voor de inwoners. We vinden bovendien dat er een slechte coördinatie is van de wegenwerken.'

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio