Stadsbestuur start procedure om fort van Walem over te nemen

Natuurpunt krijgt militair groengebied

WALEM - Vorige week gaf het stadsbestuur groen licht om het fort van Walem van de federale overheid over te nemen. Het is de bedoeling om daarna het beheer over te dragen aan de vzw Natuurpunt die tal van mogelijkheden in de locatie ziet. Zo is het een erkend overwinteringsgebied voor vleermuizen en leven er verschillende bedreigde diersoorten.

Door het tactische belang van de brug van Walem, heeft het fort het vaak zwaar te verduren gehad. Zo kwamen er bijvoorbeeld tientallen soldaten om door een voltreffer tijdens WOI. Enkelen daarvan liggen nog steeds onder het puin begraven. Na de oorlog was het een tijdje een basis van de Civiele Bescherming en nog later was er een vluchtelingencentrum.

De lokale heemkundige kring dr. Croquet is momenteel bezig de talloze verhalen te bundelen tot een boek. Nu heeft het stadsbestuur dus 250.000 euro uitgetrokken om het fort te verwerven.

Opvallende vegetatie

Omdat het nog in het bezit is van de staat, is er een onteigeningsmachtiging nodig om het eigendom in der minne te kunnen aankopen. Daarom wordt nu een onteigeningsplan opgemaakt en wordt de procedure tot onteigening opgestart. Natuurpunt is erg geïnteresseerd omdat het domein een erkende habitat is van vleermuizen met een opvallende vegetatie. Ze willen echter ook rekening houden met het feit dat de Civiele Bescherming en politie er oefenen en heel wat mensen een emotionele band met het historische fort hebben. Daarom wordt er gedacht aan bijvoorbeeld opendeurdagen, vleermuizenavonden of fortenweekends. Permanente openstelling is echter moeilijk om de unieke biotoop niet te ernstig te verstoren.

Naast de grote vleermuizenpopulatie vind je er ook zeldzame mossen en de met uitsterven bedreigde Bruine Korenbout, een soort libel.

www.heemkundewalem.be www.mechelsrivierengebied.be

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio