Wat als de verkoper van uw huis failliet gaat?

Op een goeie dag tekende Isabelle Stoff uit Zomergem een compromis voor de aankoop van een woning. Enkele dagen later kreeg zij echter een telefoontje van een medewerker van haar notaris: de eigenaars van het pand, die zelfstandigen waren, werden failliet verklaard.

De curator die de achterstallen van het faillissement ging bekijken, liet een nieuwe expertise maken van het huis. De nieuwe schatting bracht aan het licht dat het huis 5.000 euro meer waard was dan het overeengekomen bedrag in het compromis. De curator wenste de woning vervolgens alleen te verkopen voor de laatst geschatte prijs.

Vijfduizend euro is veel geld voor mevrouw Stoff, die zich afvraagt wat haar rechten zijn. Is het compromis dan plots niet meer geldig?

Notaris Emmanuel Boes meldt dat de wet hier helaas wet is: mevrouw Stoff heeft gekocht in wat de wet ,,de verdachte periode'' noemt. Bij elk faillissement bepaalt de rechtbank zo'n verdachte periode, die maximaal zes maanden kan belopen. Wie zijn faillissement voelt aankomen, zal immers trachten wat gelden veilig te stellen en daar wil de wetgever tegen ingaan.

Wettelijk heeft men geen middelen om de curator te beletten de onderhandse verkoop te verbreken. Er is een wettelijk vermoeden dat de onderhandse verkoop niet de volledige koopprijs weergeeft. Daarom heeft de curator een expertiseverslag laten opstellen en men kan geen tegenexpertise aanvragen.

Als zij de woning wil kopen, dan moet mevrouw Stoff de volle pot betalen, voor zover de rechtbank hiermee akkoord gaat. Zij kan alleen nog schade claimen van de gefailleerde, maar die is failliet en zal dus geen geld meer hebben.

Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees