Mama

Moeten we naar de kinderpsycholoog of -psychiater?

NVT - We ontvangen veel vragen van mensen die van de juf of meester het advies gekregen hebben om hun kind 'deskundig' te laten onderzoeken. Naar wie ga je dan het best: een psychiater of psycholoog?

De opleiding en het beroep van kinderpsychologen en -psychiaters overlappen enigszins, maar er zijn ook duidelijke verschillen. Een kinderpsychiater is eerst opgeleid tot arts en volgt nadien nog vijf jaar specialisatie in onderzoek, behandeling en voorkomen van ontwikkelings-, emotionele en gedragsstoornissen bij jongeren tot 18 jaar. Door de medische opleiding is het voorschrijven van medicatie en van aanvullende onderzoeken deel van zijn werk. De kinderpsycholoog heeft een opleiding gevolgd in de klinische psychologie met optie jongeren. Psychotherapie, evaluatie en psychologische testen zijn deel van zijn werk.

De vormen van begeleiding en therapie die deze twee aanbieden, kunnen enorm uiteenlopen. Van gezinstherapie tot speltherapie, heel gedragsgericht of sterk steunend op medicatie: het bestaat allemaal. Een kinderpsychiater is doorgaans meer ervaren in medicatie in combinatie met psychotherapie. Hij is daarom vaak betrokken bij kinderen met meerdere complexe problemen. Of bij kinderen die een ziekte hebben waarbij ook psychische factoren spelen, zoals diabetes of een maagzweer. De kinderpsycholoog heeft zich meestal gespecialiseerd in een specifiek domein. Hij richt zich op gedragsproblemen, leerproblemen, angst en depressie, autisme...

Beiden betrekken zo vaak mogelijk de ouders bij de zorg voor het kind. Het zal je dus niet verrassen dat kinderpsychiaters en kinderpsychologen meestal samen te vinden zijn in een praktijk.

Maar moet je als ouder al deze verschillen en overlappingen kennen? Nee. Is je kind schoolgaand, dan zal het CLB je helpen om de beste keuze te maken. Heeft je kind ook lichamelijke klachten, dan is het meestal de kinder- of huisarts die je op verdere sporen zet. Ben je er zelf al uit dat de geestelijke gezondheid van je kind in het gedrang is, dan zal een eerste gesprek in het dichtstbijzijnde centrum voor geestelijke gezondheidszorg helpen uitklaren welke aanpak het beste is.

Meer info vind je opwww.geestelijke-gezondheid.be

In 'De Opvoedingsdokter' gaat de bekende kinder- en jeugdpsychiater Peter Adriaenssens wekelijks in op een lezersvraag over opvoeden. Peter Adriaenssens is de auteur van verscheidene klassiekers over het opvoeden van kinderen.

Corrigeer

Het beste van Enkel voor abonnees