Belg worden zet migrant aan het werk

Immigranten die Belg worden, raken meer aan het werk dan wie dat niet doet, zelfs al zijn er hier haast geen voorwaarden gekoppeld aan de nationaliteitsverwerving.

België is in Europa het meest liberale land in het toekennen van de Belgische nationaliteit. Samen met Zweden stelt het geen voorwaarden meer sinds de snel-Belg-wet: drie jaar verblijf volstaat om naturalisatie aan te vragen via het parlement, zeven jaar verblijf geeft een migrant zonder meer 'recht' op de Belgische nationaliteit. Via familiehereniging gaat het ook vlot.

Het Centrum voor Sociaal Beleid van de Universiteit Antwerpen (UA) onderzocht het verwerven van de Belgische nationaliteit een positieve invloed heeft op de tewerkstellingsgraad. Het effect is onmiskenbaar.

De activiteitsgraad van de niet-Westerse immigranten die Belg werden, ligt op 55 procent tegenover 43 procent voor wie geen Belg is. Bij de Noord-Afrikanen doet Belg worden het percentage werkenden stijgen van 35 naar 46 procent. Bij de zwarte Afrikanen van 50 naar 66 procent, bij de Zuid-Amerikanen van 54 naar 66 procent en bij de Aziaten van 48 naar 63 procent.

De migranten in Vlaanderen scoren 7 tot 8 procent hoger dan in Brussel en Wallonië.

'De Belgische nationaliteit verwerven, helpt dus', zegt onderzoeker Ive Marx (UA). Als de nationaliteitsverwerving al 'werkt' zonder dat er voorwaarden gelden, wat zou het geven als België bijvoorbeeld zou eisen dat migranten de taal leren?

Momenteel debatteren drie kamercommissies volop over een verstrenging van de toekenning van de Belgische nationaliteit. Vlaanderen eist via zijn inburgeringsbeleid al dat alle nieuwkomers de streektaal leren. Het aantal werkenden neemt dan wellicht toe. 'Maar wetenschappelijke bewijzen daarvoor hebben we niet', zegt Ive Marx. Dat de werkscore in Vlaanderen hoger ligt dan in Brussel en Wallonië is alleen een sterk vermoeden.Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees