Inspectie van Financiën vernietigend voor hervormingsplannen van minister

'Reynders verspilt miljoenen'

'Geldverspilling', zegt de Inspectie van Financiën het project waarmee Didier Reynders zijn departement wil hervormen. Kostprijs: 80 miljoen euro.

Al van sinds zijn aantreden werkt minister van Financiën Didier Reynders (MR) aan een allesomvattende hervorming van zijn departement. Coperfin, zo moet die hervorming heten, want op papier wordt het een heuse Copernicaanse revolutie. Het personeel wordt herschikt in professionelere diensten en krijgt moderne computers. Dat ICT-luik van Coperfin heet 'Opera'.

Van 2005 tot nu werd al dik 19 miljoen euro besteed aan 'Opera' - zonder veel zichtbare resultaten. Reynders riep dit jaar uit tot een 'kanteljaar', en vraagt nogmaals ruim 4 miljoen euro om de complete Coperfin-operatie ter waarde van zo'n 80 miljoen euro op kruissnelheid te duwen.

Maar de Inspectie van Financiën verzet zich tegen die nieuwe investering, zo blijkt uit een ontluisterend verslag dat onze redactie kon inkijken. 'De nota ( van Reynders, nvdr. ) aan de ministerraad is op papier enthousiasmerend. Alleen blijkt papier een zeer gewillige grondstof te zijn', merkt de inspecteur sarcastisch op. 'Rekening houdend met de toestand in België in plaats van in Utopia, is het de plicht van Financiën om op te merken dat, indien er organisatorisch en reglementair geen engagementen worden aangegaan, de heden voorgestelde kostprijs van meer dan 4 miljoen euro niet enkel een grote kostenpost zal vormen, maar tevens grotendeels een grote verliespost zal zijn.'

De gevraagde engagementen zijn er niet. Sterker, vorige maand vernietigde de Raad van State het nieuwe directiecomité van Financiën, met de vlijmscherpe kritiek dat Coperfin na al die jaren niets meer dan een waterhoofd is: dure generaals aan het hoofd van nog niet bestaande diensten, terwijl het voetvolk vierkant blijft draaien in oude, uitgeleefde structuren. De inspecteur van Financiën herneemt die kritiek: 'Die schizofrene toestand zorgt telkens opnieuw voor blokkeringen'.

De inspecteur eist 'meetbare, realistische, afgesproken en tijdsgebonden afspraken' over Coperfin - iets waar Reynders zich niet aan waagt. Als die afspraken er niet komen, dan verstrekt de inspecteur 'ongunstig advies wegens geldverspilling'. Reynders houdt dat verslag niet achter voor zijn collega's: het werd deze week op tafel gelegd van een 'interkabinettenwerkgroep'. Die werkgroep keurde de gevraagde 4 miljoen evenwel goed. Maar uiteindelijk werd de vraag van Reynders gisteren geschrapt van de agenda van de ministerraad, en verdaagd naar volgende week.

'Na de Raad van State maakt nu ook de Inspectie van Financiën brandhout van het beleid van Reynders', merkt SP.A-Kamerlid Dirk Van der Maelen op. 'Hoeveel klinkende signalen zullen CD&V en Open VLD nog nodig hebben voor ze Reynders dwingen orde op zaken te stellen? In plaats van de belastingen correct te innen, verspilt Financiën veel belastinggeld aan een onwerkzame hervorming.'

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees