Fietsen op Bredabaan vergt lef

MERKSEM - De Fietsersbond heeft een lijstje klaar met tien eenvoudige maatregelen die van fietsen op de Bredabaan een iets minder hachelijke onderneming moeten maken. ,,We willen dat die zijn uitgevoerd tegen 1 september", legt campagneleider Bavo Smits zowel stad als Vlaams Gewest een strakke timing op. Opvallend is dat de Fietsersbond brede steun krijgt van tientallen Merksemse scholen en verenigingen.Naar aanleiding van de werken aan de Ring werd vorig jaar in ijltempo een vrije tram- en busbaan gelegd op de Bredabaan. ,,Voor de zwakke weggebruikers is dit alles behalve een Minder Hinder-maatregel gebleken", zegt Bavo Smits, die vindt dat de betrokken overheden zich niet langer mogen wegsteken achter de almaar uitgestelde grondige herinrichting van de Merksemse verkeersader.

,,We hebben twee keer tien noodingrepen opgelijst, voor uitvoering op respectievelijk korte en wat langere termijn. Er moet echt dringend iets gebeuren of anders gaat het echt slecht aflopen."

In het pakket spoedeisende voorstellen zit onder meer de aanleg van een fietssuggestiestrook langs beide zijden van de Bredabaan vanaf de Oude Bareellei tot de Groenendaallaan, het voorzien van fietssluizen aan elk kruispunt waar men linksaf kan, frequente fietsstallingen, de bushalte aan de Sint-Bartholomeuskerk opschuiven naar de rechterrijstrook en het afbakenen van een wachtzone voor overstekende fietsers na de verkeerslichten aan de Broeder Frederikstraat.

De Fietsersbond vraagt meteen ook het weghalen van allerlei palen, reclameborden, winkelrekken en andere hindernissen op de stoepen.

Obstakelvrije voetpaden

,,Obstakelvrije voetpaden zijn ook een zegen voor de winkels en hun klanten", probeert Bavo Smits ook de handelaarsverenigingen te overtuigen zich aan te sluiten, want zij zijn voorlopig de opvallendste afwezigen in het brede platform.

Minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt en schepen van Mobiliteit Ludo Van Campenhout krijgen de eisenbundel vandaag op hun bureau. Als er tegen het begin van het nieuwe schooljaar niks gebeurd is, komen er grote acties.

Voor een ander lijstje met noodzakelijke ingrepen, geeft de Fietsersbond de overheden nog een half jaar langer de tijd. Het gaat hier onder andere om het herstellen van voetpaden, de toelating om door de Parkweg te fietsen, de mogelijkheid om naar de Terlindenhofstraat te fietsen via het Gyselsstraatje en een ruimere communicatie over de verkeerssituatie op de Bredabaan met vermelding van alternatieve wegen en promotie van het openbaar vervoer.

,,Nu raken heel wat niet-Merksemse automobilisten en vrachtwagenbestuurders letterlijk het noorden kwijt op de Bredabaan."

(JA)

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio