Stad steunt buurtinitiatieven in Sint-Pieters

,,Lummelruimte'' voor jongeren

BRUGGE - In het kader van het wijkontwikkelingsplan voor Sint-Pieters versterkt het stadsbestuur op korte termijn drie plaatselijke buurtwerken in de Sint-Pietersmolenwijk, de wijk Duivekete en Jezuïetengoed. ,,Met middelen uit het Stedenfonds worden daar volgend jaar voor meer dan 500.000 euro ingrepen gepland ter verbetering van de bestaande infrastructuur'', zegt burgemeester Patrick Moenaert.

In de Sint-Pietersmolenwijk had het plaatselijk buurtwerk 't Meulentje samen met het buurtwerk een onderkomen in het buurtcontactpunt, een gelijkvloerse verdieping van een flatgebouw van de Interbrugse Maatschappij voor Huisvesting. Deze locatie was te krap en lag midden in een woonomgeving, wat voor spanningen met de naaste buren zorgde.

,,Samen met Wim Decraemer, een van de drijvende krachten van voetbalclub Daring Brugge en de voorzitter van het buurtwerk 't Meulentje, Alain Deswarte, werd een oplossing uitgewerkt'', aldus Moenaert.

,,De oude ongebruikte kantine van Daring Brugge aan het Tempelhof komt, samen met kleedkamers en scheidsrechterlokaal, ter beschikking van buurtwerk 't Meulentje. Deze ruimte is, met de nodige opfriswerken, geschikt als vaste ontmoetingsplaats voor het buurtwerk 't Meulentje. Daarenboven ligt het onmiddellijk naast de lokalen van de Chiro en Rode Valken, wat een wisselwerking mogelijk maakt met de kinderen- en jongerenwerking van 't Meulentje. Ook de tienerwerking van de jeugddienst vindt daar elke zomer plaats.''

,,Bij de bestaande kantine van Daring Brugge komt een uitbreiding met een nieuw scheidsrechterslokaal en kleedkamers. De nutsleidingen liggen al klaar. Met het bijeenvoegen van de beide lokalen in één gebouw wordt de versnipperde werking van Daring Brugge weer één.''

,,De stedelijk buurtwerker Patrick Anthone blijft een contact- en aanspreekfunctie behouden in het huidige buurtcontactpunt in de Gentele. Dit wordt het kloppend hart van het stedelijk buurtwerk.''

Speelpleinwerking

In de wijk Duivekete heeft het buurtwerk De Wissel al jaren zijn stek in de oude boerderij van de Brugse Maatschappij voor Huisvesting in de Duivenslagstraat. ,,Met de bouwmaatschappij zal een protocol worden afgesloten voor een grondige renovatie van de hoeve. Dit is meer dan noodzakelijk voor onder meer de speelpleinwerking die er al voor het derde jaar op rij wordt georganiseerd. Met gemiddeld 44 kinderen per dag is deze infrastructuur dringend aan opwaardering toe. Samen met de nieuwe raad van bestuur, onder voorzitterschap van Guido Maertens, zorgt dit voor nieuwe stimulansen voor de wijk Duivekete'', luidt het.

In de wijk Jezuïetengoed komt onder impuls van jeugdwerker Wouter Dobbelaere een lummelruimte aan de appartementen van de Brugse Maatschappij voor Huisvesting, geeft Moenaert nog mee. ,,In deze jongerenrijke omgeving was tot op heden geen infrastructuur voor de jeugd. De lummelruimte komt tegemoet aan een nood van de niet-georganiseerde jeugd. Deze versterking is principieel goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. Met de betrokkenen wordt in het najaar een protocolovereenkomst afgesloten, zodat de werken in het voorjaar van 2006 kunnen starten.''

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio