Wantrouwen aan onderhandelingstafel bereikt hoogtepunt

Di Rupo moet ontmijnen

Di Rupo moet ontmijnen

Foto: *

Preformateur Elio Di Rupo moest gisteren bovenal het onderhandelingsveld ontmijnen. Voor aanvang van alweer een plenaire sessie over BHV probeerde hij de Vlamingen te overtuigen dat het akkoord over de financieringswet wel degelijk wordt uitgevoerd.

Vertrouwen is het grote manco van deze preformatie. Geen van beide taalgroepen lijkt overtuigd te zijn van de goede bedoelingen van de andere, en die vaststelling heeft nu een hoogtepunt bereikt. Met name Bart De Wever wil voorlopig van geen herfinanciering van Brussel horen. Een zinnetje dat de CDH uitsprak net nadat de onderhandelaars eerder deze week een akkoord over de financieringswet bereikten, is hem in het verkeerde keelgat geschoten. 'C'est reporté', was het laconieke CDH-commentaar. 'Het is uitgesteld', dus, daarmee verwijzend naar het erg vage en voor interpretatie vatbare akkoord.

Zonder enige twijfel zal er de komende weken nog stevig gebakkeleid worden over die financieringswet, maar dat was niet wat Bart De Wever wilde horen nadat hij net een moeizaam akkoord over het raamwerk van die toekomstige discussie had bereikt. En dat had donderdag zijn weerslag op de zo al moeizame besprekingen over Brussel-Halle-Vilvoorde. De Wever koppelde namelijk het dossier van de financieringswet aan het geld voor Brussel, dat de wortel aan de stok moet worden om de Franstaligen te dwingen het eerder afgesproken akkoord te respecteren.

Experts aangesteld

Di Rupo liet meteen weten dat het akkoord wel degelijk uitgevoerd zal worden. Om dat te onderstrepen meldde hij dat er nog tijdens de preformatie een zogeheten high level groep van experten wordt aangesteld om de toekomstige financieringswet vorm te geven. 'Een akkoord is een akkoord en moet uitgevoerd worden', stelde zijn woordvoerder. 'Elio Di Rupo veroordeelt de uitspraken die door een Franstalige partij zouden kunnen zijn gedaan, volgens dewelke het akkoord enkel uitstel van de problematiek zou viseren.'

Die Franstalige partij is de CDH. Maar ook de partij van Joëlle Milquet deed gisteren aan damage control. 'We hebben nooit gezegd dat de beslissing is uitgesteld', klonk het daar. 'Het is alleen niet mogelijk om dat onmiddellijk te doen. De financieringswet is het sluitstuk van deze regeringsonderhandeling. We moeten weten hoeveel centen we hebben, maar we zullen daar parallel met de onderhandelingen aan werken. Het is dus helemaal niet uitgesteld.'

Di Rupo had gisteren alvast langdurige bilateraaltjes met de voorzitters van de Franstalige partijen. Zowel Bart De Wever als Wouter Beke (CD&V) gingen dik twee uur op de koffie bij de preformateur. In de late namiddag startte dan nog een plenaire vergadering. Het was uitkijken welk voorstel Elio Di Rupo daar in de discussie zou gooien, maar de bespreking was bij het ter perse gaan van deze krant nog niet afgelopen.

Corrigeer

NIEUWS