Kind en Preventie neemt afscheid van Nieke Rutten

BILZEN - In de landcommanderij van Alden Biesen heeft Kind en Preventie, de overkoepelende organisatie van de consultatiebureaus voor het jonge kind - het vroegere kinderheil - gisteren afscheid genomen van haar voorzitter Nieke Rutten.De Kinrooise wordt na tien jaar aan het roer van de organisatie opgevolgd door Nick Van Gool. Tijdens haar voorzitterschap sloten twee op de drie consultatiebureaus voor het jonge kind zich aan bij Kind en Preventie.

Kind en Preventie werkt onder toezicht van Kind en Gezin en staat in voor de preventieve medische raadplegingen van jonge kinderen. Jaarlijks bereikt de organisatie ongeveer 40.000 nieuwe kinderen tot 3 jaar.

Volgens de afscheidnemende voorzitter telt Kind en Preventie in Limburg 40 consultatiebureaus en kan de vereniging een beroep doen op 800 vrijwilligers. Rutten, die voor CD&V in de provincieraad zit, maakt zich sterk dat de organisatie die ze achterlaat met haar preventieve hulpverlening omzeggens de volledige Vlaamse bevolking dekt.

Dat succes dankt Kind en Preventie volgens haar aan de lage drempel die de organisatie heeft. ,,Daardoor bereiken we de allochtone bevolking even vlot als de autochtone'', aldus Rutten.

Ook merkt ze geen verschil tussen de werking van Kind en Preventie in de grote stedelijke agglomeraties en het eerder landelijke Limburg. ,,Het enige waaraan Limburg nog nood heeft en waar we ook voor ijveren is een instapteam. Daarmee willen we in probleemwijken waar veel kansarmen wonen vormingssessies voor jonge ouders inrichten'', zegt Rutten.

Volgens haar is de belangrijkste evolutie in haar tienjarig voorzitterschap dat de kwaliteit van de dienstverlening van de organisatie er met rasse schreden op is vooruitgegaan. Daardoor staat het kinderheil van de 21ste eeuw volgens haar garant voor een goed onthaal, dat aangepast is aan de hedendaagse eisen en de nodige accommodatie biedt voor de artsen die voor Kind en Preventie werken.

Hoewel de organisatie is samengesteld uit de christelijke vrouwenorganisaties Katholieke Vereniging van Landelijke Vrouwen (KVLV), de vzw Markant, de Christelijke Mutualiteiten en Katholieke Vrouwen (KAV), speelt de schatplichtigheid aan de eens zo machtige katholieke zuil volgens Rutten bij Kind en Preventie geen rol van betekenis. ,,Kind en Preventie staat zonder onderscheid open voor iedereen'', stelt ze kort.

(ST)

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio