Commentaar: Eigen geld eerst

De discussie over de partijfinanciering vormt een mooie illustratie van de dubbelzinnige situatie waarin het Vlaams Blok zich heeft gemanoeuvreerd. Eén simpele strikvraag van Vlaams parlementsvoorzitter Norbert De Batselier volstond om Filip Dewinter te doen spartelen als een duivel in een wijwatervat: is het Vlaams Blok nu ontbonden of niet?

door Peter DE BACKER

Wie het stichtingscongres van het Vlaams Belang van ver of van nabij heeft gevolgd, kent het juiste antwoord: ja, het Vlaams Blok is ten grave gedragen. Op het congres schreeuwden alle kopstukken het van de daken dat ze een nieuwe partij hadden opgericht, inclusief nieuwe beginselverklaring en als kers op de taart een nieuwe naam. Door de veroordeling voor racisme waren ze daar wel toe verplicht.

Als het Vlaams Belang een nagelnieuwe partij is, en niet zomaar het Vlaams Blok met een andere naam, dan heeft ze geen recht op Vlaamse subsidies, zeggen juristen van het Vlaams parlement. Daarvoor moet je eerst gekozenen verdienen via verkiezingen. Die zijn er sinds 14 november, de geboortedag van het Vlaams Belang, nog niet geweest.

Bij het Blok stonden ze even met hun mond vol tanden en brak het angstzweet uit. Geen nood, besloot Blok-kopstuk Dewinter snel, dan hangen we wel een ander verhaaltje op.

Plots is het Vlaams Belang geen nieuwe partij, maar wel het Blok in een nieuwe verpakking. De webmaster moest zelfs hier en daar de verslaggeving over het stichtingscongres aanpassen: de moderne technologie maakt het zo veel makkelijker om de geschiedenis te herschrijven. Het Blok is nu plots ,,vernieuwd', niet ,,ontbonden'. Strikt genomen kan het Belang ook in dat geval nog altijd zijn centen verliezen omdat het de voorzetting is van een voor racisme veroordeelde partij. Ook Filip Dewinter weet echter dat geen enkele Vlaamse politieke partij zich daaraan nog wil verbranden. Dus kan het Vlaams Belang een zucht van verlichting slaken: de subsidiekraan gaat niet dicht.

Opportunisten en zakkenvullers. Hoe vaak is het Blok niet met dergelijke verwijten zijn politieke tegenstanders te lijf gegaan? Wat Filip Dewinter uit zijn mouw schudde om toch maar zijn centen veilig te stellen, is zelden eerder vertoond in de Wetstraat. Onder het motto

Eigen Geld Eerst

werd de werkelijkheid vervormd en op eenvoudig verzoek grondig bijgespijkerd. De partij die zichzelf de enige rechtlijnige en beginselvaste factor van de Vlaamse politiek noemt, heeft daarmee mooi geïllustreerd hoe gemakkelijk ze haar principes verloochent als het om de centen gaat. Plat opportunisme, zou Dewinter zeggen. Jammer voor hem gaat het dit keer wel over zijn eigen partij.

Hoofdpunten

Video

Keuze van de redactie