Erfgoeddag krijgt een maritiem tintje

Archonaut toont scheepswerf in volle activiteit

BRUGGE - Werklozen activeren en klaarstomen voor de arbeidsmarkt en tegelijk het archeologisch maritiem erfgoed in ere houden. Toen Philippe Perneel bijna vijf jaar geleden met die doelstellingen voor ogen de vzw Archonaut te water liet, lag een behouden vaart niet voor de hand. Maar de Erfgoeddag illustreert dat alles goed kwam.

De vzw Archonaut leed echter geen schipbreuk en heeft zich met de jaren ontpopt tot een werf in volle bedrijvigheid. Op Erfgoeddag zal men dat met eigen ogen kunnen vaststellen.

,,Werklozen krijgen bij ons een opleiding van vijf maanden in de restauratie van houten schepen. We kunnen tegelijk acht cursisten opleiden. Daarvoor is er één instructeur'', licht coördinator Annelies De Winne toe.

,,We krijgen subsidies van de VDAB, het Europees Sociaal Fonds en Monumenten & Landschappen, maar ondanks onze beperkte omkadering volstaat dat niet. Daarom dienen we projecten in bij de Vlaamse Gemeenschap en houden we op zaterdag 16 april van 14 tot 18 uur ook een boten- en rommelverkoop'', luidt het.

,,We verkopen die zaterdag kleine, open boten. En op de rommelmarkt zal men plannen van boten en werkstukken gemaakt door de cursisten kunnen kopen. Daarnaast mag iedereen die iets wil verkopen gratis op de rommelmarkt staan, maar men moet ons wel een seintje geven zodat we dat praktisch kunnen regelen'', voegt Philippe Perneel eraan toe.

Tentoonstelling

De dag nadien zal men een scheepswerf in volle activiteit kunnen zien, alsook een tentoonstelling rond reddingsmateriaal en scheepsrampen.

De vzw Archonaut zal ook een aantal merkwaardige blikvangers in de schijnwerpers stellen. ,,De Watson III, een reddingsboot uit Oostende uit 1948, is een uniek exemplaar. De boot werd in permanente bruikleen gegeven aan het Visserijmuseum van Oostduinkerke. Intussen staat die boot bij ons en zijn er onderhandelingen bezig om hem in ons bezit te krijgen en de restauratiewerken te kunnen starten.''

,,We hebben ook een boot van 1932, die identiek is aan de boot die koning Boudewijn kreeg toen hij trouwde. En ook een balade van begin de 20ste eeuw, die nabij het kasteel van Wijnendale in het slijk gevonden werd.''

Meer info: Archonaut vzw, Pathoekeweg 34, 8000 Brugge, tel. 050-32.28.72, www.archonaut.be.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio