Meest voorkomende en miskende vorm van huiselijk geweld

Ruzie tussen broer en zus lang niet altijd onschuldig

© © © Royalty-Free/102223 - Corbis

Broers en zussen die elkaar in de haren vliegen, het komt in de beste gezinnen voor. Maar in veertig tot vijftig procent van de gevallen ontaardt onschuldig gekibbel in ernstige, herhaalde agressie. Het is zelfs de meest voorkomende vorm van huiselijk geweld.

Annemie Eeckhout

Niet partnergeweld of kindermishandeling maar geweld tussen broers en zussen - in vaktaal

siblinggeweld

-

is de meest voorkomende en meteen ook meest miskende vorm van huiselijk geweld. Dat blijkt uit wetenschappelijke onderzoeken uit binnen- en buitenland.

,,Er zijn uiteraard gradaties van geweld tussen broers en zussen'', zegt professor in de psychologie Smadar Célestin-Westreich. ,,De milde vorm is slaan, stampen, aan de haren trekken. Wanneer broers en zussen het speelgoed van de ander kapotmaken of elkaar verwonden, kan je van ernstig geweld spreken. In extreme gevallen worden wapens of andere gevaarlijke objecten gebruikt of vinden ongewenste seksuele handelingen plaats.''

Tot meer dan tachtig procent van de broers en zussen bezondigt zich aan matig geweld, veertig tot vijftig procent aan ernstig geweld en - naargelang de bron - 3 tot 16 procent aan extreem geweld.

Niet banaliseren

Célestin-Westreich: ,,Zowel ouders als kinderen hebben de neiging om conflicten tussen broers en zussen systematisch te banaliseren. Uit observaties blijkt dat er een achttal conflicten per uur kunnen plaatsvinden. Dat zijn er ruim honderd per week. Het gaat daarbij vooral om milde vormen van geweld. Maar onderzoek suggereert ook dat er bij 15 procent van de broers en zussen sprake is van seksueel misbruik.''

Cijfers die tot nadenken stemmen maar we mogen niet dramatiseren, vervolgt professor Célestin-Westreich: ,,Conflicten tussen broers en zussen zijn aanvaardbaar. Herhaalde agressie niet, want dan ontaarden pesten en ruziën in blijvende gevoelens van wedijver, jaloezie en vijandigheid. Zolang er naast gekibbel ook veel warmte en steun tussen broers en zussen is, zit het goed. We spreken pas van siblinggeweld wanneer het vaak gebeurt met een grote intensiteit en kwade bedoelingen. Het is echter niet altijd gemakkelijk de grens te trekken.''

Een voorbeeld: broer Kevin duwt zijn zus Annie net iets te hevig opzij om als eerste in de auto te kunnen stappen. Dit is pas echt geweld wanneer dat gevecht zich systematisch voordoet, Kevin er plezier in heeft dat Annie pijn heeft én hij het met opzet doet.

Tegelijk slachtoffer en dader

Célestin-Westreich: ,,Broers en zussen kunnen zowel dader als slachtoffer zijn. De ene keer is Annie de dupe, de andere keer misschien Kevin. Dat onderscheidt siblinggeweld van alle andere vormen van huiselijk geweld.''

Célestin-Westreich raadt ouders aan om waakzaam te blijven, zelf het goede voorbeeld te geven door conflicten op een rustige en vreedzame manier op te lossen en grenzen aan te geven voor aanvaardbaar gedrag tussen gezinsleden. Er bestaan ook sessies (het Europese Face programma) waarin zowel kinderen als ouders begeleid worden in het beter op elkaar afstemmen van gedachten en gevoelens.

Relaties met broers en zussen behoren tot onze vroegste, meeste intieme ervaringen en blijven een leven lang duren. Ze hebben dan ook een grote impact op onszelf en de manier waarop we met mensen omgaan. Aanhoudend geweld tussen broers en zussen kan verstrekkende psychologische gevolgen hebben: angst, onzekerheid, een laag zelfbeeld tot en met depressie. Ook de daders dragen op langere termijn de gevolgen: ze blijven boos, voelen zich schuldig of vertonen later, als adolescent of volwassene, antisociaal gedrag.

www.faceprogram.be

Aangeboden door onze partners

Meer lifestyle

Hoofdpunten

Video

Keuze van de redactie