Pauselijke raadgever wordt zaterdag in 'zijn' Mariakerke begraven

Monseigneur Werner Quintens overleden

OOSTENDE - Maandag overleed Werner Quintens op 67-jarige leeftijd in Oostende. Hij wordt zaterdag in 'zijn' Mariakerke ten grave gedragen. De wereldse pauselijke raadgever en vertrouweling werd vaker door de Belgische kerk, die de Mariakerkenaar in Rome vertegenwoordigde, teruggeroepen. Maar daar had de paus geen oren naar. Quintens' cognac en sigaar, zijn humor en tientallen dopen die hij op expliciete vraag van Italiaanse vooraanstaanden voordroeg, zullen de Oostendenaars lang bijblijven.

Werner Quintens werd geboren op 21 december 1937 en tot priester gewijd in het in 1962 nog net van Oostende onafhankelijke Mariakerke. Zijn grootouders, Ludovicus Quintens uit Aalter en Maria Goedinck uit Diksmuide, kwamen in de badplaats een nieuw leven zoeken en hij hield er aan net daar priester te worden. Werner Quintens haalde een licentie filosofie aan de Katholieke Universiteit van Leuven en de licentie theologie aan de Pauselijke Universiteit in Rome. Hij doctoreerde ook in de bijbelse wetenschappen aan het Pontificium Institutum Biblicum in Rome.

Quintens werd in 1967 professor aan het seminarie in Brugge en geestelijk directeur van de afdeling theologie. In 1972 werd hij rector van het Belgisch Pauselijk College in Rome en kort daarop kapelaan van de paus. In 1987 werd Quintens ereprelaat. Monseigneur Quintens bleef van 1972 tot 2003 kerkelijke raadgever bij de ambassade van België aan de Heilige Stoel en kreeg in 1997 eervol ontslag als rector van het Belgisch pauselijk college in Rome, waar de Bruggeling Johan Bonny hem opvolgde. Nog tot 1997 was de West-Vlaamse monseigneur ook rector van de Koninklijke Belgische kerk Sint-Juliaan-der-Vlamingen in Rome. Daar werd hij door Hugo Vanermen opgevolgd in de uit 1444 daterende Vlaamse orde. Zijn confrater kardinaal Jan Schotte, sinds 1994 titularis van de Belgische kerk in Rome, overleed eveneens maandag.

Dode Zee Rollen

Werner Quintens werd een 'poulain' van de paus, die telkens weerstond aan de vraag van de Belgische kerk om Quintens terug te sturen. Daarvoor was de man te geliefd, niet enkel door de kerkvader maar vooral door de gewone mensen. ,,Mochten alle priesters spreken, lachen en leven zoals monseigneur Werner Quintens deed, dan zaten ook de Vlaamse kerken afgeladen vol'', reageren zijn intimi. De erekapelaan hield van het leven, genoot van een glas cognac en van een rokende sigaar, kon begeesterend vertellen en een grappige anekdote op tafel gooien, overtuigde iedereen.

Onder dat wereldse leed zijn werk niet, integendeel. Zijn zoeken en vinden van de ware inhoud van de begeerde Dode Zee Rollen leverde hem aanzien op. Hij ging daarvoor, zoals hij steeds voor alles ging, met volle inzet. Niet alleen Rome, maar ook - en misschien vooral - Oostende, waar monseigneur Quintens vaker langsliep, verliezen met hem een heel groot christen mens. En Mariakerke verliest een van zijn belangrijkste ereburgers.

De uitvaartplechtigheid van Werner Quintens vindt plaats op zaterdag 15 januari om 11 uur in de Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk in Mariakerke (Oostende). Deken Jozef Dessein gaat de uitvaartplechtigheid voor en bisschop Roger Vangheluwe geeft de absouten.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio