'Een kerkklok of een zingende imam: dat is godsdienst vrijheid'

In Genkse wijk galmen al jaren moslimzangen door luidsprekers

Imam Yildiz roept in Genk op tot het gebed via de luidsprekers die aan de minaret hangen. Klachten over hinder zijn er niet. Yorick Jansens Foto: © Yorick Jansens

GENK - De aanvraag van de moskee in Beringen om de gelovigen met luidsprekers toe te spreken deed veel stof opwaaien. Maar niet in de Genkse wijk Sledderlo. Daar leven de bewoners al vijftien jaar met het geschal van de imam. 'De echte Genkenaar ligt niet wakker van die drie keer vijf minuten per dag.' Pieter Huyberechts

Hét gespreksonderwerp in Beringen is deze dagen het al dan niet plaatsen van luidsprekers aan de Fatih-moskee. De inwoners vrezen de verstoring van hun dagelijkse rust. In de meest zuidelijke volkswijk van het naburige Genk, Sledderlo, aanhoren de buurtbewoners al vijftien jaar de stem van een imam door de luidsprekers. Om de geluidsoverlast te beperken ging de moslimgemeenschap samenzitten met het stadsbestuur.

'In overleg met de voorzitter van de Yunus Emre-moskee, Erhan Yilman, zijn er duidelijke afspraken gemaakt', zegt CD&V-er Jaak Gabriels (62), bezig aan zijn laatste dagen als burgemeester van Genk. 'Ze mogen hun luidsprekers gebruiken maar de geluidsgrens van 55 decibel niet overschrijden. Daarmee zitten ze qua politiereglement in hetzelfde schuitje als het maaien van gras op zondag en blaffende honden.'

'De politie houdt regelmatig geluidscontroles. Ik moet zeggen dat ik in die vijftien jaar weinig tot geen klachten heb gekregen. Voor alle duidelijkheid: die luidsprekers mogen ze gebruiken om de allochtone bevolking op te roepen maar niet om de autochtone bewoners te pesten.'

Om de omwonenden hun nachtrust te gunnen heeft de moslimgemeenschap speciale maatregelen genomen. 'Normaal is het de taak van de imam, de voorganger van het salat (gebed), om vijf keer per dag de gelovigen op te roepen om naar de moskee te komen', zegt Erhan Yilman (33), voorzitter van de moskee in Sledderlo. 'Alleen tijdens de Ogle (het middaggebed), de Ikindi (het namiddaggebed) en de Aksam (in de late namiddag) wordt er enkele minuten door de imam gesproken en gezongen. We vallen de mensen 's ochtends en 's avonds nooit lastig. Dat is al jaren traditie en daar houden we ons plichtsbewust aan.'

Wanneer Adurrahman Yildiz, sinds september 2006 imam in de moskee, rond kwart voor één door de luidsprekers begint te zingen, stroomt een dertigtal oudere Turkse mannen toe. Ook enkele jongeren in werkplunje gaan de Yunus Emre-moskee binnen. 'Vaak begint het gebed enkele minuten later dan gepland. Op die manier kunnen de talrijke arbeiders die in de mijnstreek werken ook deelnemen. We zijn dan ook een flexibele moskee', lacht Ayhan Aktay in de cafetaria naast de moskee, waar de mannen discussiëren en thee drinken. Zelf gaat de 42-jarige Genkenaar van Turkse origine niet naar de gebedsruimte. 'Ook daar is de islam flexibel in. Ik ga normaal gezien alleen naar het vrijdagsgebed. Dan zit de moskee met vierhonderd mensen goed vol.'

'De enige voorwaarde die de islam stelt, is een soort van regelmaat. Of je gaat vijfmaal per dag luisteren naar het gebed van de imam, of je bidt thuis. Geen half werk. Je ziet hier vooral de oudere, traditionele mannen of werklozen. De meerderheid is gaan werken en haalt thuis als ze dat wensen de schade in. Al wordt de jeugd er nu ook wel niet geloviger op.'

In Sledderlo staan 480 woningen. Slechts een dertigtal daarvan wordt bewoond door autochtonen. Het lijkt dan ook evident dat de Turkse bewoners geen problemen hebben met de gezangen van hun imam. Volgens Ali Caglar (37), de Genkse schepen van Openbare Werken (CD&V), zijn er ook bij de Vlamingen in de wijk geen klachten. 'Dat komt omdat we de 55 decibelgrens nooit overschrijden. Bovendien doen we een toegeving en tonen we respect door slechts drie in plaats van vijf keer de luidsprekers te hanteren.'

Een klein buurtonderzoek bij twintig Vlaamse bewoners uit de wijk levert wisselende reacties op. Postbode Steven Coenen, die al zes jaar met zijn scooter door de wijk rijdt, krijgt nooit klachten te horen over geluidsoverlast. De meesten reageren eerder positief. 'We zijn dat na al die jaren wel gewoon', zeggen enkele bejaarde mannen. 'Is hij daar nu weer?, lachen we wel eens. Maar verder dan dat gaat het nooit. De echte Genkenaar ligt niet wakker van driemaal vijf minuten per dag. Een kerkklok of een zingende imam, dat is nu eenmaal het principe van godsdienstvrijheid.'

Een jongere vrouw is kritischer. 'Ik ben geen fan van de imam. Een klokkentoren hoor je inderdaad elk uur. Maar dat is slechts een kort geluid dat slechts twee straten ver reikt. Afhankelijk van de wind haalt onze vriend gemakkelijk vier straten.'

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees