Middenstand en Unizo staan na proefperiode regelrecht tegenover elkaar

Discussie over eenrichtingsverkeer

Discussie over eenrichtingsverkeer

Schooldirecteur De Weggheleire vindt dat het nu, vooral voor de fietsers, veel gevaarlijker geworden is. Foto: © FVV

WACHTEBEKE - Sinds begin 2005 is de verkeerssituatie in het centrum van Wachtebeke grondig gewijzigd. Nu er een appartementsgebouw in de Smishoek staat is het plaatselijke verkeersreglement aangepast. Smishoek, Godshuisstraat en Lindestraat werden begin februari eenrichtingsverkeer.

De wijziging had volgens de gemeente Wachtebeke een tijdelijk karakter en zou na een proefperiode geëvalueerd worden. Unizo-voorzitter Hallynck en schooldirecteur De Weggheleire hadden hun twijfels over de toestand en organiseerden een enquête. ,,De resultaten zijn duidelijk'', vinden beide heren. ,,Uit ons onderzoek kwam duidelijk naar voor dat het overgrote deel van de ondervraagden ontevreden is over de nieuwe verkeerssituatie. Voor de fietsers is het er minder veilig en het gaat er minder vlot. Ruim zestig procent van de ondervraagden stelt dat de middenstand en het cultureel centrum veel moeilijker bereikbaar zijn dan vroeger. Een verkeersverandering moet de situatie verbeteren. Ook voor de voetgangers is het veel gevaarlijker geworden.''

Unizo en de Vrije Basisschool aan het Jules Persijnplein vragen dan ook om, minstens voorlopig, terug te keren naar de oude situatie van tweerichtingsverkeer in de drie straten.

Tevreden

Heel andere geluiden horen we bij Georges Ongenae, voorzitter van de plaatselijke middenstandersvereniging.

,,Ik snap de kritiek van Unizo niet'', reageert hij. ,,Alle leden van onze organisatie, en dat zijn er 45, zijn heel tevreden over de ontstane toestand. Het verkeer verloopt vlotter. Er zijn voldoende parkeerplaatsen en de verkoop is gestegen in onze ondernemingen. Uiteraard zijn er een aantal zaken die moeten aangepakt worden. De fietsers zijn binnen heel de vernieuwing momenteel inderdaad het zwakke broertje. Voor hen moet de toestand herbekeken worden. De verkeerslichten aan het Rechtstro moeten bijgeregeld worden. Dat zijn echter zaken die met het Vlaamse gewest bekeken kunnen worden. Onze vereniging overlegt met het gemeentebestuur over deze problemen.''

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio