Protest bewoners villawijk tegen bouwprojecten breidt uit

,,Geen meergezinswoningen in onze wijk''

MIDDELKERKE - In de wijk rond de Normandlaan en de IJzerlaan zorgen grote bouwprojecten voor heel wat ongenoegen. Het plaatselijke wijkcomité heeft nu een concreet eisenpakket opgesteld dat via een petitie heel wat gehoor vindt bij de bewoners.

Ronny van der Weijde, lid van het comité, is vastberaden: er moet een einde komen aan de projecten die het karakter van de wijk volledig ontsieren.

,,Onlangs werd een woning die aan de bouwput in de IJzerlaan grenst onbewoonbaar verklaard en werd aan andere huizen ook al schade vastgesteld'', licht een ontstemde Ronny van der Weijde toe. ,,De aannemer is bovendien geen enkele van de afgesproken maatregelen nagekomen om verdere drama's te vermijden, zodat de werken door de burgemeester noodgedwongen werden stilgelegd.''

De petitie heeft niet veel goede woorden over voor het stadsbestuur. ,,In de loop der jaren heeft het probleem zich telkens herhaald. Ofwel kregen de promotoren een bouwvergunning van het schepencollege ofwel ging datzelfde college niet in beroep toen een vergunning door de bestendige deputatie van de provincie werd afgeleverd. Dat was onder andere het geval voor het project aan de IJzerlaan.''

,,Voor dat project werd zelfs, in tegenstelling tot vorige persberichten, op 1 juli 2002 de vergunning door het schepencollege afgeleverd. Door deze ietwat hypocriete houding werden de promotoren verder op hun wenken bediend. Ons eisenpakket stelt dan ook dat het huidige BPA (bijzonder plan van aanleg) zoals beloofd zo vlug mogelijk moet herzien worden om de bouw van meergezinswoningen in de wijk te voorkomen en dat intussen alle aanvragen hiervoor resoluut geweigerd moeten worden'', zeggen de bewoners.

,,Er is al veel onheil gebeurd. Men kon het BPA op het moment van de bouwaanvragen voor de projecten Den Oever en de IJzerlaan al in herziening stellen en op basis hiervan de vergunningen weigeren, wat niet gebeurd is. De geloofwaardigheid van de gemeentelijke overheid is hier dan ook totaal zoek en we willen zo vlug mogelijk sluitende garanties.''Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio