Bankoverstap blijft lijdensweg

Sommige grote banken kennen de gratis bankoverstapdienst niet, hoewel de gedragscode daarrond al een jaar bestaat. 'De kleine banken lijken nog het best op de hoogte', luidt het bij Test-Aankoop.

De bankoverstapdienst moet het makkelijker maken voor de consument om te veranderen van bank. Test-Aankoop stuurde twee anonieme onderzoekers uit naar verschillende banken. Bij Argenta, Deutsche Bank en Rabobank.be (telefonisch) bleken de bedienden perfect op de hoogte van de procedure. 'Bij Dexia liet een bediende eerst de verkeerde formulieren invullen, maar nadien werd de fout rechtgezet. Bij KBC verwees de bediende eerst naar de oude bank, terwijl het volgens de regels aan de nieuwe bank is om de oude te contacteren', zegt Ivo Mechels van Test-Aankoop.

Erger was het bij BNP Paribas Fortis en ING: daar hadden de bedienden geen weet van deze dienst. 'Toen onze onderzoeker aandrong, ging de loketbediende bij BNP Paribas Fortis haar licht opsteken bij collega's. Die zeiden dat het aan de klant was om alle formaliteiten te vervullen bij zijn oude bank, wat pertinent onwaar is. Uiteindelijk belde de loketbediende naar de hoofdzetel. Na een telefoongesprek van liefst 20 minuten kwam ze met het juiste formulier op de proppen.'

Nooit van gehoord

'Nóg erger was het bij ING: de twee bedienden hadden nog nooit van de procedure gehoord. Zelfs toen onze onderzoeker het vereiste blanco formulier voorlegde, wisten ze niet wat ermee te beginnen. Een van beiden stelde voor het formulier dan maar te ondertekenen zonder het in te vullen. Waarschijnlijk zou hij het laten invullen door een bekwamere collega. Tien dagen later had onze bezoeker nog niets vernomen van ING, zelfs zijn nieuwe rekeningnummer niet. Hij moest via de uittreksels van zijn oude rekening vernemen dat die was overgedragen naar een ING-nummer.'

Test-Aankoop geeft toe dat het maar om een steekproef gaat bij telkens één agentschap en wil de houding van één bediende niet veralgemenen voor de hele bank: 'Misschien zou een bezoek aan andere agentschappen een heel ander resultaat hebben opgeleverd.' Maar toch...

Bank doet niet alles

Het is niet omdat uw vorige en uw nieuwe bank er samen voor (zouden moeten) zorgen dat de overdracht van betalingsopdrachten en de afsluiting van de zichtrekening probleemloos verloopt, dat u zelf niets meer hoeft te doen, waarschuwt Test-Aankoop: 'De consument moet zelf zijn schuldenaars laten weten dat hij een nieuw rekeningnummer heeft: zijn werkgever, kinderbijslagfonds, ziekenfonds, eventueel de fiscus of een werkloosheidskas...'

'Er blijkt overigens een probleem te bestaan met de overdracht van domiciëringen. Nogal wat consumenten rapporteren dat die slecht of laattijdig gebeurde, waardoor ze aanmaningsbrieven van hun energieleverancier of telefoonoperator kregen en in sommige gevallen zelfs verwijlintresten moesten betalen', aldus nog Test-Aankoop.

Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees