Vrederechter niet gelukkig met toevloed aan parkeerbetwistingen

Zitting over 216 parkeerboetes

© © STEFAAN BEEL

De NV Parkeren dagvaardde 216 mensen die hun parkeerboete in Roeselare niet betaalden, voor de vrederechter. Die belegde daar gisteren een speciale 'themazitting' voor. Het vonnis over het gros van de geschillen volgt pas later, want eerst wil Jan Nolf antwoorden van het parkeerbedrijf op een aantal prangende vragen.

MARTIN TYTGAT

Jan Nolf is aan zijn laatste jaar bezig als vrederechter van Roeselare maar rustig uitbollen zit er niet in. Door de privatisering van het parkeerbeleid in Roeselare krijgt hij er opeens alle betwistingen over de parkeerboetes bij. Gelukkig is Nolf daar niet mee.

Jan Nolf is niet alleen van mening dat geschillen over parkeerretributies eigenlijk materie zijn voor de politierechtbanken. Hij zegt ook over onvoldoende personeel te beschikken om die toevloed aan zaken de baas te kunnen.

'Per jaar mogen we ons in Roeselare aan 1.600 bijkomende procedures verwachten. Ons vredegerecht beschikt over zes personeelsleden en die bijkomende werklast is niet draaglijk als wij geen bijkomende mankracht krijgen', luidt Nolf de alarmbel.

Maar op zijn vraag aan de minister van Justitie om extra personeel te voorzien, ving de vrederechter bot.

Veel vragen

Nolf boog zich gisteren alvast over de eerste 216 parkeergeschillen. Slechts een handvol overtreders kwam naar de themazitting in het vredegerecht. Over het gros van de geschillen zal Jan Nolf pas later oordelen. Eerst wil hij van het parkeerbedrijf een antwoord op enkele pertinente, principiële vragen over het parkeerbeleid in Roeselare.

Zo vraagt Nolf zich af of het gemeenten of concessiehouders toegelaten is om de identiteit van nummerplaathouders op te vragen bij de federale Dienst voor de Inschrijving van Voertuigen (DIV). Ook wil hij meer duidelijkheid over de geheimhoudingsplicht van de stadsontvanger en over de toelating van de privacycommissie om persoonsgegevens door te spelen aan een privé-bedrijf.

Verder was het de vrederechter opgevallen dat alleen Belgen en geen enkele buitenlander een parkeerretributie kregen aangesmeerd, zodat hij zich vragen stelt over de gelijke behandeling van Belgische en buitenlandse automobilisten.

Het zal van het antwoord van de NV Parkeren afhangen hoe Nolf de zaak verder afhandelt. Zijn die antwoorden ontoereikend, dan zou het wel eens kunnen dat alle vorderingen worden afgewezen. Op 5 mei moet daarover meer klaarheid komen.

Kwijtgescholden

Intussen kreeg Gentenaar Philip Staelens (41) wel al goed nieuws. De man verzamelde de voorbije maanden een hele collectie parkeerboetes tijdens zijn bezoeken aan zijn vriendin in Roeselare. Hij weigert die te betalen omdat de parkeerbons geen overschrijvingsformulier bevatten en hij kreeg gelijk van de vrederechter. Hij moet alleen de boete van 10 euro betalen. De kosten werden hem kwijtgescholden.

Aangeboden door onze partners

Video

Keuze van de redactie

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio