Raad wil seniorenvriendelijke maatregelen testen

Seniorenadviesraad viert tienjarig bestaan

MECHELEN - Al tien jaar zet de adviesraad zich in voor de senioren in de stad. Een belangrijke doelgroep want een kwart van de inwoners is ouder dan zestig en er komen er steeds bij. De senioren vierden hun harde werk met een receptie en een etentje in het ,,Grand Café Lamot".

Op 26 november 1995 keurde de toenmalige gemeenteraad de statuten voor de Stedelijke Adviesraad voor Senioren goed. Uit deze adviesraad groeide een volwaardige beleidsgroep die het seniorenbeleid aanpast aan het huidige politieke en sociale klimaat.

De seniorenadviesraad is pluralistisch samengesteld, alle democratische, ideologische en filosofische strekkingen zijn betrokken bij de voorbereiding en de uitvoering van het gemeentelijk beleid dat de senioren aanbelangt.

De leden zijn afgevaardigden van particuliere en publieke verenigingen en instellingen die een actieve seniorenwerking kunnen aantonen op het Mechels grondgebied. Verder zetelt in de raad een vertegenwoordiger van elke politieke fractie, een afgevaardigde van het OCMW, de bevoegde schepen en de seniorenconsulent.

Betere stoepen

,,Ik werk graag met de mensen van de adviesraad samen", zegt seniorenschepen Magda Van Loon (CD&V). ,,De adviesraad heeft de laatste tijd hard gewerkt. Zo is het stoepenplan, betere en gebruiksvriendelijke stoepen, waar we als stadsbestuur heel wat geld voor opzijgezet hebben, een idee van de seniorenraad."

Vele leden van de raad zijn naast hun actieve rol in de plaatselijke vereniging een belangrijke schakel in de Mechelse seniorenwerking. Ook werd het subsidiereglement naar de verenigingen toe vernieuwd, meer gericht naar eigen georganiseerde activiteiten die voor alle senioren openstaan.

,,Tot nu toe werd er in de begroting 12.000 euro ter ondersteuning van het verenigingsleven voorzien. Volgend jaar zal dat worden opgetrokken naar 15.000 euro omdat bijvoorbeeld voor het organiseren van specifieke evenementen wij vinden dat de verenigingen zich daar beter toe lenen dan het stadsbestuur zelf."

Na de receptie en voor het etentje was er nog een rondleiding in Lamot. ,,Toen het openging werkten de liften nog niet en waren er nog wel enkele ongemakken voor senioren en mensen die moeilijk te been zijn. Daarom kunnen ze nu zelf eens controleren of alles in orde is."

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio