,,Wat houdt ABR-polis in?''

Een slecht gestutte muur die omvalt, ramen besmeurd door cementbrij, diefstal op de werf, schade aan de buurwoning... Om je tegen dit soort bouwrisico's te verzekeren en om discussies te vermijden over wie verantwoordelijk is voor de schade, bestaat de 'alle bouwplaatsrisicoverzekering' of kortweg ABR. ,,Wat houdt die polis precies in?'', wil een bezoeker van de Livios-website weten.

Een ABR-polis dekt in de eerste plaats de schade aan het werk zelf. Het maakt niet uit of de bouwheer, de architect of de aannemer in de fout gegaan is, lezen we in de bouwgids Verstandig bouwen en renoveren . De polis kan worden uitgebreid met een luik voor schade aan derden, zoals verzakkingen bij de buur, een beschadigde oprit, enzovoort.

Lichamelijke letsels ten gevolge van bouwactiviteiten worden níet door een ABR-verzekering gedekt. Daarvoor is er de polis op arbeidsongevallen van de aannemer, en voor zelfbouwers bestaan individuele ongevallenpolissen.

De prijs van een ABR-polis is afhankelijk van de waarde van de woning en de grootte van het risico - voor een open bebouwing is het risico minder groot dan voor een rijwoning. Grosso modo kan je stellen dat je per 25 euro woningwaarde ongeveer 7 eurocent betaalt voor de polis. Voor een woning van 200.000 euro kost de ABR-polis dus ongeveer 600 euro.

Bepaalde schadegevallen die je via die polis terugbetaald krijgt, zou je in principe ook via een gerechtelijke procedure vergoed kunnen krijgen van de aannemer of de architect. Dat gaat dan wel gepaard met een ingewikkelde en tijdrovende juridische procedure. Bovendien zijn er gevallen waarbij geen fout kan worden vastgesteld maar jij als bouwheer toch voor de kosten opdraait. Er kunnen bijvoorbeeld scheuren optreden in de woning van je buren, zonder dat de architect of aannemer een fout gemaakt heeft. Dan moet jij die schade vergoeden. Dat risico loop je niet als je een ABR-polis afsluit.

Als je aannemer al een ABR-verzekering heeft - wat meestal het geval is - is het niet nodig dat jij als bouwheer nog zo'n polis afsluit

Zit u met een prangende vraag rond bouwen of renoveren? Surf naar www.livios.be. Een professioneel vragenpanel formuleert er een oplossing voor uw probleem. In het vragenarchief kunt u op trefwoord zoeken.

Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees