Stedenbouw hypothekeert oplossing voor zonevreemde woningen

,,Overheid dwingt ons tot Gestapo-praktijken''

,,Overheid  dwingt ons tot Gestapo-praktijken''

Foto: © srd

WORTEGEM-PETEGEM - De gemeente Wortegem-Petegem telt maar liefst 902 zonevreemde woningen en dat is zowat de helft van het totaal aantal huizen. Via de opmaak van Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP) hoopte het gemeentebestuur daaraan een mouw te passen, maar dat blijkt zonder de diensten van Stedenbouw gerekend. ,,De overheid verplicht ons om geval per geval de werkelijke toestand met de destijds vergunde toestand te vergelijken. Aan dergelijke heksenjacht of Gestapo-praktijken doen wij niet mee'', haalt burgemeester Johan Delmulle (CD&V) scherp uit.

Van de 2.300 woningen in Wortegem-Petegem staan er 902 in een zone waar zij niet thuishoren. Deze woningen dragen het etiket van zonevreemde woningen . ,,Wortegem-Petegem is een landelijke gemeente bij uitstek en het is dan ook niet uitzonderlijk dat bijna de helft van de woningen zonevreemd is'', licht burgemeester Johan Delmulle toe. ,,Veruit de meeste woningen waren al gebouwd toen het gewestplan werd ingekleurd, of beter, slecht werd ingekleurd. Gevolg is dat nogal wat mensen nu in een landbouwgebied of zelfs in een natuurgebied wonen.''

Aanvankelijk was sprake dat zonevreemde woningen sowieso moesten afgebroken worden. Intussen is het betreffende decreet versoepeld en gelden alleen nog beperkingen inzake verbouwingen. ,,Wie in een natuurgebied woont, mag in geen geval zijn woning herbouwen, zelfs niet wanneer die woning door een brand volledig wordt vernield'', merkt burgemeester Delmulle op.

,,De overheid heeft destijds elke gemeente verplicht om een RUP Zonevreemde Woningen op te maken. Via een RUP is het mogelijk om de zonevreemde woningen weer zone-eigen te maken en de eigenaars weer rechtszekerheid te bieden. Wij zijn één van de weinige gemeenten die daar werk hebben van gemaakt. Onlangs kregen wij van de gouverneur zelfs een schouderklopje. Hij noemde Wortegem-Petegem een goede leerling op stedenbouwkundig vlak.''

Geen heksenjacht

,,Blijkt nu dat de diensten van Stedenbouw ons strikte voorwaarden opleggen vooraleer een RUP kan opgemaakt worden. Wij zouden in elke woning moeten controleren of de huidige toestand nog met de afgeleverde bouwvergunning strookt. Wie bijvoorbeeld zijn badkamer of keuken een beetje te groot heeft gebouwd of nadien heeft aangepast, zit met andere woorden in de miserie. Wij zijn in geen geval van plan om met zo'n heksenjacht onze mensen op stang te jagen.''

,,Zolang de overheid deze voorwaarde oplegt, stoppen wij de procedure. Nochtans heeft het dossier de gemeente al veel geld aan studies gekost. Intussen is bovendien sprake dat de wetgeving ter zake alweer zou wijzigen. Een reden te meer om een afwachtende houding aan te nemen.''

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio