Kritiek op politici na veroordeling Fiësta del Sol

Schuldeiser kan naar geld fluiten

TIENEN - De kans is klein dat Jean-Pol Van Haesendonck van het Halse artiestenbureau BOOM! geld recupereert van de vzw Fiësta del Sol in Tienen. De Tienenaars betaalden de voor het festival geboekte en nadien geschrapte optredens niet. De rechtbank veroordeelde bij verstek de vzw tot betaling van minstens 8.357,87euro, maar die bezit goederen noch geld.

Spirit, Animo (SP.A-jongeren), Andy Reniers (Company B) en Van Haesendonck tillen zwaar aan wat ze de contractbreuk van Fiësta del Sol noemen. Ze eisen van het stadsbestuur van Tienen dat ze alle vzw's, waarin gemeenteraadsleden zetelen, doorlicht. ,,Het blijkt dat sommige niet zuiver op de graat zijn. Toch krijgen ze subsidies uit de stadskas. Het schepencollege en zeker de VLD dragen de verantwoordelijkheid. Het politieke fatsoen wil dat wie in de vzw Fiësta del Sol zetelt, ontslag neemt als gemeenteraadslid.''

De betrokken raadsleden zijn VLD'ers. Ze krijgen nu kritiek te horen vanuit de stedelijke oppositie. Hun festival vond twee keer plaats op de Veemarkt. In 2004 ging het niet door.

Van Haesendonck hoopt dat de vzw blijft bestaan en nog festivals organiseert. ,,Dan kan ze wat verdienen voor de delging van de schulden. Ook anderen hebben nog wat te goed.'' Hij hoorde dat de vzw in beroep gaat tegen de uitspraak van de rechter. ,,Maar dat kan niet meer. Het vonnis dateert van 19 oktober. Beroep kan slechts tot dertig dagen erna.'' Juristen spreken dat tegen. De termijn begint pas te lopen na de betekening van het vonnis en dat is nooit op de dag van het vonnis zelf.

Van Haesendonck weet niet of de statuten en de namen van de stichters van de drie jaar oude vzw ooit in het Staatsblad verschenen. Schepen van Financiën Marc Honorez (VLD) beweert van wel. Maar sommige stichters haakten later af. Maar dat verscheen niet in het Staatsblad. Juristen houden vol dat bestuurders hoofdelijk niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de schulden. De vzw heeft geld noch goederen. De deurwaarder kan niets aanslaan.

Van Haesendonck vindt het raar dat de vzw plots haar zetel overbracht van een café aan de Veemarkt in Tienen naar het adres Dries 8 in Glabbeek. ,,Dit alles doet het imago van Tienen geen goed. Ik besluit dat Fiësta del Sol de zaken te groots aanpakte. Al met al was het slechts een klein festival.''

Hij hoopt geld te recupereren via de vijfduizend euro subsidies, waarop de vzw recht had. ,,Nooit!'' zegt schepen Honorez resoluut. ,,We subsidiëren festiviteiten van verenigingen en geen artiestenbureaus. Fiësta del Sol deed dit jaar niets. Het geld blijft in de stadskas.''

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio