Bedrijfsleiders wijzen overheid op economische knelpunten

Waslijst wensen voor werk

LIMBURG - De werkloosheid is nergens zo sterk gestegen als in Limburg. Het aantal uitkeringsgerechtigden steeg in één jaar met bijna 18%. Om de provincie opnieuw op koers te brengen, brachten Limburgse bedrijfsleiders samen met staatssecretaris Peter Vanvelthoven (SP.A) de belangrijkste knelpunten in beeld. De resultaten van dat onderzoek werden gisteren bekendgemaakt.

De economische crisistijden werden afgelopen jaren in onze provincie extra hard gevoeld. Uitschieters daarbij waren de sluiting van Philips Hasselt en de herstructurering bij Ford Genk. In oktober telde onze provincie 29.582 werklozen, 4.479 uitkeringsgerechtigden meer betekent dan een jaar geleden.

Knelpunten

Waar liggen de knelpunten en welke troeven kan Limburg uitspelen om nieuwe bedrijven aan te trekken en bestaande bedrijven te behouden? Dat was de hamvraag waarmee Vanvelthoven naar dertien geselecteerde bedrijven stapte.

Eerst en vooral betreuren de bedrijfsleiders het gebrek aan technisch geschoold personeel. Ze trekken aan de alarmbel en vragen de overheid meer aandacht te hebben voor een betere samenwerking tussen onderwijs en ondernemingen. Zo moeten er meer mogelijkheden komen op het vlak van stages op de werkvloer. Volgens Vanvelthoven kan een samenwerking tussen de TUL en de technische universiteit van Eindhoven alvast een surplus betekenen.

Prioritair is ook de kennis van vreemde talen. Dat vreemde talen in schoolprogramma's aan ruimte moeten inleveren, noemt de sector een minpunt.

Daarnaast krijgt de overheid de raad meer rechtszekerheid te bieden aan ondernemingen. Voorbeelden daarvan zijn de problemen die ontstaan door de verschillende interpretaties van brandveiligheidsvoorschriften en de tegengestelde standpunten tussen de sociale en fiscale inspectie.

,,De werkgeversorganisaties hebben ons hier al eerder mee geconfronteerd'', aldus Vanvelthoven. ,,Tijdens de bezoeken werd de bekommernis nog eens bevestigd. De overheden moeten al hun energie dus steken in het optimaliseren van de omstandigheden waarin ondernemingen economische welvaart kunnen creëren.''

Ook de vraag naar het goedkoper maken van 'flexibiliteit' op de arbeidsmarkt stak geregeld de kop op. Net zoals de roep naar het almaar beter uitrusten van bedrijfsterreinen met de meest moderne communicatietechnologieën. Dat zou alvast een extra stimulans voor ICT-gebonden bedrijven kunnen zijn.

Wel moet er volgens Vanvelthoven opgepast worden voor een kloof tussen bedrijven die mee zijn met de nieuwste ontwikkelingen en zij die nog niet mee zijn.

Uiteindelijk vielen ook de complexe subsidiemogelijkheden uit de bus. Zo kwam er meermaals de suggestie om de subsidies voor bedrijven af te schaffen en te vervangen door een eenvoudig voordeel. Nu zien bedrijven vaak het bos door de bomen niet meer, waardoor ze kansen op financiële extra's laten liggen.

Daar komt bij dat de diensten die speciaal gecreëerd zijn om het bedrijfsleven te ondersteunen (GOM, Export-Vlaanderen) geen antwoord kunnen bieden op de specifieke verzuchtingen van bedrijven.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio