Geen geld meer voor buurtdienst Het Park

Geen geld meer voor buurtdienst Het Park

De ouders Kasimov met hun jongste dochter Jana. Foto: © PATRICK HOLDERBEKE

WERVIK - De buurtwerking op 't Park draait momenteel op een heel laag pitje. Het buurthuis is nog wel open, maar de boodschappen-, klusjes- en poetsdienst liggen helemaal stil. Sinds 1 november krijgt het OCMW, dat de buurtwerking organiseert, geen subsidies meer van de Buurt- en Nabijheidsdiensten (Vlaamse Regering). Bijna 400 bewoners van 't Park ondertekenden een petitie om de buurtwerking opnieuw op te starten en stuurden die op naar de Vlaamse Regering.

Dany Verhaeghe (CD&V), voorzitter van het OCMW : ,,We konden dankzij die jaarlijkse subsidie de buurtwerking organiseren tot eind oktober. Intussen is er een nieuwe Vlaamse Regering en er is nog geen systeem om dat soort werk verder te subsidiëren. We stelden dertien langdurige werklozen met een PWA-statuut in de diverse diensten te werk.''

Het OCMW stelde een nieuw aanvraagdossier samen. ,,We kregen al respons op die aanvraag. Er is ons beloofd dat we na 15 december een definitief antwoord krijgen. We vernamen dat men een voorlopige regeling voor zes maanden zou uitwerken'', aldus nog Dany Verhaeghe. Het zou in dat geval gaan om een betoelaging van 35.000 euro.

De coördinator, Siska Bulckaert, die via een andere betoelaging haar wedde krijgt betaald, blijft wel in dienst. Ook het buurthuis op het Park blijft open op maandag en woensdag. De buurtbewoners kunnen er terecht voor een praatje, het lezen van kranten en tijdschriften of een spelletje kaart of ander gezelschapspel.

Buurtwachten

Burgemeester Johnny Goos (SP.A) wijst er op dat de buurtwachten van de stad (ook langdurige werklozen die in een PWA-statuut werken) wel aan de slag blijven. ,,Omdat wij geen veiligheidscontract hebben, kunnen we ook geen stadswachten in dienst nemen. Bij ons gaat het om buurtwachten. De stad betaalt de PWA-cheques van die mensen.''

(ODW)

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio