Studie ING-bank legt verschillen met Brussel en Wallonië bloot

Vlaanderen verdeelt inkomens beter

In Vlaanderen worden de (gemiddeld hogere) inkomens van de inwoners opvallend beter verdeeld dan in Brussel en Wallonië. Dat blijkt uit een diepgravende studie van de ING-bank. De verschillen worden verklaard door de werkloosheid en, in toenemende mate, door de vergrijzing. Frans De Smet

Frans De Smet

Het gemiddelde bruto-inkomen ligt in Vlaanderen beduidend hoger dan in Brussel en Wallonië: nagenoeg 39.000 euro per jaar tegenover iets minder dan 34.000 euro in Brussel of iets meer dan 34.000 euro in Wallonië. Het gaat telkens om de optelsom van (gekende) inkomsten uit arbeid, uitkeringen, vermogen of andere geldbronnen zoals erfenissen.

Arbeid en uitkeringen

Arbeid, in loondienst of op zelfstandige basis, vormt in de drie gewesten de voornaamste bron van inkomsten. Maar hier duiken de eerste belangrijke verschillen op. Arbeid is in Vlaanderen goed voor gemiddeld 59 procent van de inkomens, tegen 58 procent in Brussel en nog maar 55 procent in Wallonië. Als het over sociale uitkeringen gaat, ligt de rangorde perfect omgekeerd: die maken in Wallonië bijna een derde (31 procent) van de totale koek, tegenover 28 procent in Brussel en nog maar een dik kwart (26 procent) in Vlaanderen. Die kleinere afhankelijkheid van uitkeringen verleent hard werkend Vlaanderen zijn voorsprong.

Topverdieners

Deze cijfers geven nog geen goed beeld van het algemeen welzijn. 'De spreiding van dat inkomen binnen de bevolking is een belangrijke factor', merkt de studie op. In België legt het kwart van de topverdieners beslag op ruim een derde van de totale koek. De rest wordt verdeeld over de overige drie vierden van de inwoners die minder goed hun brood verdienen. ING noemt dit 'een over het algemeen bevredigende situatie'. Inkomen staat overigens helemaal niet gelijk aan vermogen, want op dat niveau nemen de ongelijkheden veel sterker toe.

Binnen Vlaanderen is de spreiding van de inkomens aanvaardbaarder dan in de andere twee gewesten. Het kwart van Vlaamse topverdieners pikt twee procent minder van de koek in dan gemiddeld in dit koninkrijk: er blijft in Vlaanderen twee derde (67 procent) over voor het onderste driekwart van de inkomens. Conclusie: 'Vlaanderen is het gewest met het kleinste verschil in inkomen.'

Sociale tegenstellingen

Wallonië zit maar amper onder de nationale spreiding. Maar vooral in Brussel zijn de inkomens ongelijk verdeeld: daar houdt driekwart van de slechtste verdieners nog maar iets meer dan de helft (55 procent) van de totale koek over, omdat daar 45 procent gaat naar het bovenste kwart van topverdieners. Een en ander wil niet zeggen dat er geen loonspanningen of armoede zouden bestaan in Vlaanderen, wel dat de ladder van arm naar rijk gelijkmatiger wordt beklommen zonder de excentrieke sociale tegenstellingen die in Brussel de regel zijn.

Brussel is een buitenbeentje om twee redenen. Eén: de werkloosheid loopt er schrikwekkend hoger op dan in Vlaanderen en Wallonië. Dat er in verhouding toch nog meer uitkeringen als aandeel van hun inkomen naar de Walen gaan, heeft te maken met de grotere vergrijzing ginder: de pensioenen wegen in Wallonië veel zwaarder door dan in Brussel. Twee: de rijkste Brusselaars scoren de allerhoogste inkomens van het land. Het kwart topverdieners van Brussel haalt een bruto jaargemiddelde van 67.000 euro, tegen iets minder dan 65.000 euro voor de top-Vlamingen en iets meer dan 61.000 euro voor de top-Walen.

De conclusie van de ING-studie: 'Een lagere werkgelegenheid staat gelijk aan grotere verschillen in spreiding van de inkomens'. Die tegenstelling tussen arm en rijk 'kan hoogstwaarschijnlijk worden verminderd door een grootschalig werkgelegenheidsbeleid'.

Hoofdpunten

Video

Keuze van de redactie