Stad koopt schoenfabriek voor borstel- en schoeiselmusea

IZEGEM - De Izegemse gemeenteraad besliste maandagavond de voormalige schoenfabriek Eperon d'Or in de Prins Albertlaan-Zuidkaai aan te kopen. De bedoeling is om in het gebouw het huidige schoeisel- en borstelmuseum onder te brengen, maar eveneens een museum op poten te zetten dat de volledige groei van Izegem als kleine industriestad in kaart brengt.Schepen van Cultuur Gerda Mylle verduidelijkt: ,,De voormalige schoenfabriek beschikt over een charmante gevel, die uitnodigt om iets met het gebouw aan te vangen. Het voorste gedeelte is geklasseerd en wordt nu aangekocht voor 57.000 euro. De restauratiewerken zullen zo vlug mogelijk van start gaan. Het is de bedoeling in het vorenste gedeelte naast administratieve lokalen ook een museum voor industriële archeologie voor Zuid- en Midden-West-Vlaanderen onder te brengen. Mogelijke aandachtspunten zijn het belang van de spoor- en waterwegen, stoomenergie, enz. Zo kan de stoommachine, die eveneens beschermd is als monument, in dit gedeelte worden ondergebracht. Op deze manier kan Eperon d'Or, samen met het schoeisel- en borstelmuseum, een heel complex vormen als uithangbord voor Izegem. De werken zullen in ieder geval worden uitgevoerd in nauw overleg met Monumenten en Landschappen. Voor de renovatiewerken aan het geklasseerde gedeelte kunnen we rekenen op een subsidie van 80 procent.''

Nadien is het de bedoeling om ook het achterste gedeelte te verwerven. Op dit ogenblik wordt het fabrieksgedeelte nog gebruikt door de NV Veroutiz, maar de gebouwen zullen tegen uiterlijk eind 2011 vrij komen. De aankoop van dit gedeelte wordt geraamd op 315.000 euro. Het is in dit achterste gedeelte dat het borstel- en schoenenmuseum zullen worden ondergebracht.

Samen goedkoper

Hilde Colpaert, conservator van beide musea: ,,Het schoeiselmuseum zit erg krap. Momenteel kan maar een fractie van de collectie worden tentoongesteld. Het borstelmuseum is voldoende groot, maar de ligging van het gebouw is oninteressant. Overigens voldoen de gebouwen niet meer aan de huidige normen, die stipuleren dat een museum moet beschikken over een TV-zaal, een educatieve ruimte en een balie. De twee musea onder één dak samenbrengen betekent onmiskenbaar een besparing.''

Het is nu de bedoeling dat de Vlaamse Bouwmeester de procedure voor het aanstellen van een ontwerper opstart. Hoe het museum concreet zal worden uitgebouwd, wordt duidelijker na het uitvoeren van een studie. Voor de renovatie van het gebouw wordt voorlopig 820.000 euro vrijgemaakt.

(AV)

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio