Tien lezers van onze krant ontmoeten aartsbisschop Léonard

'Ik heb enorm veel kinderen'

Foto: pol de wilde-corelio

André Léonard vierde vorige zondag zijn tweede Pasen aan het hoofd van de Belgische Kerk, voor de tweede keer in de schaduw van het kindermisbruik door Roger Vangheluwe. Wat valt er na een absoluut crisisjaar nog te vragen? Tien lezers van deze krant gingen de uitdaging aan. Van het biechtgeheim tot Kaïn en Abel, een gesprek met aartsbisschop Léonard (70).

Nooit eerder ging de aartsbisschop in op een vraag van een krant om met een aantal lezers samen te zitten voor een interview. André Léonard heeft er al enkele uitschuivers opzitten en dus is zowat elk interview een risico. Geen wonder dat hij toch enigszins op zijn hoede lijkt. Maar de man kan ook bijzonder charmant en grappig zijn en die kant komt tijdens het gesprek meer en meer naar boven.

Onze lezers kwamen uit alle windstreken en van allerlei achtergronden. Sommigen zeer gelovig en actief in de Kerk, anderen ongelovige, maar geïnteresseerde toeschouwers. Gewapend met vragen en - in een aantal gevallen - bijbelcitaten kwamen ze naar Mechelen afgezakt. Een kans om het over alles en nog wat te hebben, maar toch eerst over pedofilie, de vloek die de Kerk over zichzelf afriep.

Lieven Braeckevelt: Waarom doet Rome er zo eindeloos lang over om een straf uit te spreken voor Roger Vangheluwe? In de Bijbel vergeeft Jezus alle zondaars maar als de apostelen tijdens de bergrede de kinderen willen wegsturen, roept Jezus hen bij zich. Hij zegt dat wie een vinger uitsteekt naar de kleinsten, het niet eens waard is om met een molensteen om de nek in zee geworpen te worden. Maakt hij zo niet duidelijk dat Vangheluwe zeer streng gestraft moet worden? Waarom doet Rome dat dan niet?

Aartsbisschop Léonard: 'Ik denk niet dat die passage in de bergrede over pedofilie gaat, dat bestond toen nog niet. Met de kleinsten bedoelt Christus de gewone mensen, zoals u en ik. De reactie van Rome was in dit geval net uitzonderlijk snel en streng. Op 21 april hebben we de feiten vernomen en twee dagen later moest hij al ontslag nemen. Ik heb dat nog nooit gezien.'

Maar dat volstaat toch niet als straf? Moet hij niet in de lekenstaat worden teruggezet?

'Ach, ik weet dat sommigen het ideaal zouden vinden als hij gelyncht wordt voor de televisie. Maar zegt u zelf niet dat Jezus de zonden vergeeft? Het gaat wel over iemand die zich de laatste 25 jaar veel beter gedragen heeft. Moet een mens geen kans krijgen op bekering? Hij heeft ontslag moeten nemen, hij moet verborgen en in stilte leven, hij mag niet meer publiekelijk voorgaan in de eucharistie. Moet er echt nog meer worden gestraft? Dat komt Rome toe. Hij zou zijn klerikale status kunnen verliezen. Dat zou een sterk signaal kunnen zijn, maar het zou ook betekenen dat de Kerk dan geen enkele controle meer over hem heeft.'

 Willy Vekemans: Hebt u God al gezien?

'In zekere zin wel en in zekere zin niet. Nee, omdat niemand hem ooit gezien heeft als hij in zichzelf is van eeuwigheid. Ik hoop hem wel ooit te zien. Maar ik heb hem in Jezus wel gezien. Hij zegt het zelf: Wie mij ziet, ziet de vader.'

Adam en Eva hadden twee zonen, Kaïn en Abel. Hoe is daaruit de mensheid ontstaan?

'U bedoelt door incest zeker? (lacht) U mag die teksten niet lezen als het verslag van de biologische ontwikkeling van de mensheid. Ik kan daar geen antwoord op geven.'

Als iedereen verrijst, waar gaan ze die mensen dan zetten?

'Dat is nog zo'n vraag. De verrijzenis vindt niet plaats in onze huidige kosmos. U moet de huidige parameters van de wereld vergeten.'

Koen Van Caneghem: Mocht u niet katholiek zijn, tot welke godsdienst zou u dan kunnen behoren?

'Ah, tot het jodendom. Het joodse geloof is onze wortel, we zijn erop geënt.'

Lees het hele gesprek van onze lezers met aartsbisschop Léonard in Het Nieuwsblad van zaterdag 30 april

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees