Ouders dienen klacht in tegen Getuigen Jehovah na weigering bloedtransfusie

,,Zoon tekende doodvonnis voor zijn geloof ''

,,Zoon tekende  doodvonnis voor zijn geloof ''

Thérèse en Guillaume Wijckmans dienen klacht in tegen het Luikse ziekenhuis: ,,Guy was onvoldoende ontwikkeld om de gevolgen van zijn weigering in te zien. De dokters hadden ons moeten verwittigen.'' Foto: © Bauweraerts

De ouders van de 35-jarige mentaal gehandicapte Guy Wijckmans hebben een klacht ingediend tegen de Getuigen van Jehovah. De jongeman overleed in het universitair ziekenhuis van Luik, nadat hij een bloedtransfusie had geweigerd. Volgens de ouders besefte hun zoon niet dat hij door die weigering zijn doodvonnis tekende.

Moeder Thérèse Swerts uit Etterbeek (bij Brussel) heeft nooit geweten dat haar zoon Guy lid was van de Getuigen van Jehovah. De jongen volgde van kindsbeen aangepast onderwijs en groeide op in een pleeggezin. Op zijn achttiende ging hij zelfstandig in Seraing wonen.

,,Dat Guy toch zelfstandig kon leven, was voor ons een geruststelling. Guy bewees dat hij verder kon wanneer wij er niet meer zouden zijn. Hij belde geregeld en kwam ook op bezoek. Guy wilde niet dat wij bij hem langskwamen. Achteraf begreep ik waarom. Zijn huis hing vol met teksten en verwijzingen naar Jehovah's Getuigen'', zegt moeder Thérèse.

Guy Wijckmans had zware fysieke (80 %) en mentale (66 %) handicaps. Hij was meestal werkloos en bracht veel tijd door bij de Getuigen van Jehovah. Toen hij midden januari 2001 ernstig ziek werd, bracht een Getuige hem naar het universitair ziekenhuis van Luik.

,,Guy had een maagbloeding. De dokters stelden een bloedtransfusie voor, maar Guy weigerde. Onze zoon bevestigde zijn beslissing op een ondertekend document. Hij werd geopereerd, maar kreeg geen bloed toegediend. Drie dagen later is hij overleden. Pas dan heeft het ziekenhuis ons gewaarschuwd'', zegt moeder Thérèse.

De bijbel spoort christenen aan om geen bloed tot zich te nemen. Getuigen van Jehovah menen dat bloedtransfusies daarom niet zijn toegelaten. Zij hebben meestal een kaartje op zak met een oproep tot dokters om hen geen bloed toe te dienen.

,,Ook mijn zoon had zo'n kaartje bij toen hij in het ziekenhuis aankwam. Guy had het verstand van een veertienjarige en was erg gemakkelijk te beïnvloeden door volwassenen. In het ziekenhuis werd hij begeleid door een Getuige van Jehovah. Die drong er uiteraard op aan dat de wil van mijn zoon zou worden geëerbiedigd. Guy was al van bij zijn geboorte mentaal gehandicapt en was onvoldoende ontwikkeld om de gevolgen van zijn weigering in te zien. Het ziekenhuis had ons moeten verwittigen, zodat wij als ouders de beslissing over de bloedtransfusie konden nemen.''

Laatste woord

De centrale raad van de Getuigen van Jehovah vindt dat de ouders van Guy Wijckmans de zaak vertekend voorstellen.

,,Hun zoon Guy woonde al jaren zelfstandig. Hij had zelf een huis gekocht, een lening afgesloten en was zelfs gehuwd geweest. Hoe had hij dat allemaal kunnen doen als hij mentaal zo weinig ontwikkeld was'', vraagt Louis De Wit, woordvoerder van de Jehovah's Getuigen, zich af.

De organisatie blijft bij zijn standpunt over de weigering van bloedtransfusies.

Louis De Wit: ,,Het staat zo in de bijbel en wij geloven rotsvast in onze zienswijze op de bijbel. Er zijn trouwens veel alternatieven voor bloedtransfusies. Onder meer het universitair ziekenbuis in Luik heeft ervaring met die alternatieve behandelingen. De dokters respecteren onze overtuiging.''

Het Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek, dat dokters op ethisch vlak adviseert, heeft twee jaar geleden een advies uitgeschreven over de bloedtransfusies.

,,Ons advies is duidelijk als het over meerderjarige Getuigen van Jehovah gaat. Over minderjarigen of over mentaal gehandicapten is minder eensgezindheid. Moeten de ouders daar het laatste woord krijgen? Niet noodzakelijk, want ouders kunnen hun overtuiging van Jehovah's Getuigen dan doordrukken. Wij geven de dokters de raad om de geestelijke zelfstandigheid van iemand in te schatten. Een jongere tussen 12 en 15 jaar is soms voldoende rijp om zelf te beslissen wat best voor hem is. De dokter hoeft dan geen rekening te houden met de wil van de ouders'', zegt een medewerkster van het Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek.

Te laat

De Studie- en Adviesgroep voor Sekten (SAS) krijgt geregeld vragen van ouders of familieleden van Jehovah's Getuigen.

,,De mensen komen meestal bij ons als het te laat is. Vooral ouders zijn zich lange tijd van geen kwaad bewust. Valt het dan niet op dat kinderen niet meer meefeesten bij verjaardagen of feestdagen zoals Kerstmis? Of dat hun zoon of dochter zich meer en meer afzondert en niet meer zo opgewekt is als vroeger? Dat zijn nochtans typische kenmerken bij nieuwe Getuigen van Jehovah'', zegt Jenny Adams van Studie- en Adviesgroep voor Sekten (SAS).

Voor moeder Thérèse is haar klacht tegen de Getuigen van Jehovah vooral bedoeld als waarschuwing naar andere ouders:

,,Ik hoef geen euro schadevergoeding. Ik wil alleen vermijden dat andere ouders op dezelfde manier hun kinderen aan de Getuigen van Jehovah verliezen.''

Corrigeer

NIEUWS