Geen windmolenpark op Vlakte van de Raan

De federale regering heeft de milieuvergunning voor een windmolenpark op de Vlakte van de Raan voor Knokke-Heist ingetrokken. Het gemeentebestuur van Knokke-Heist reageert alvast opgetogen: ,,We zijn niet tegen groene energie, maar wel tegen een windturbinepark vlak voor de badstad'', zegt eerste schepen Maxim Willems.

(NM)

Drie jaar geleden kreeg Seanergy de vergunning voor de bouw van een windmolenpark op de Vlakte van de Raan, maar een jaar later schorste de Raad van State die vergunning al op verzoek van een bewoonster op de zeedijk van Knokke-Heist. Ook het gemeentebestuur zag het project niet zitten, net zoals de vissers en de vogelbescherming.

In juli kwam de Raad van State terug op zijn beslissing zodat de deur opnieuw open werd gezet voor het windturbinepark. Maar met de beslissing van de federale regering zou nu een definitieve streep getrokken worden onder het project.

Volgens het kabinet van minister van de Noordzee Johan Vande Lanotte is een ruimtelijk ordeningsplan voor de Noordzee uitgewerkt dat de verschillende gebieden afbakent. Daarin werd voorzien dat enkel op de Thorntonbank een windmolenpark kan komen. Dat gebied ligt dieper in zee en is minder storend. Nu er met de uitspraak van de Raad van State opnieuw juridische onduidelijkheid dreigde te ontstaan, besliste de minister om de milieuvergunning in te trekken, klonk het gisteren.

De woordvoerster van de minister wijst er ook op dat trekvogels over de vlakte van de Raan vliegen om in het Zwin te gaan broeden en dat het gebied op één van de drukst bevaren zeeroutes ligt. Daar nog een windmolenpark bouwen, zou van het goede teveel kunnen zijn.

Unieke kustzone

Seanargy, een tijdelijke vereniging van Electrabel en baggeraar Jan De Nul, bekijkt nu de zaak en overweegt om de beslissing aan te vechten.

Het gemeentebestuur van Knokke is alvast blij met de beslissing van de regering. ,,We waren al enkele dagen op hoogte dat die beslissing zou vallen'', zegt schepen Willems. ,,We zijn blij dat de horizonvervuiling er niet zal komen. De vijftig windmolens zou hier een unieke kustzone gehypothekeerd hebben. Bovendien is het niet eenvoudig om de energie hier aan wal te krijgen. We zullen ervoor ijveren dat dat niet gebeurt in Knokke-Heist, maar in Zeebrugge.

(NM)

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio