Voorlopig pand was eerder warenhuis en bank

Provinciehuis te koop

KESSEL-LO - Notaris Jean-Pierre Rooman verkoopt op 13december het voormalige provinciehuis aan de Diestsesteenweg aan de hoogste bieder. Het provinciebestuur wil er minstens 4,058miljoen euro voor opstrijken.

Met de splitsing van de provincie Brabant in 1995 moest het nieuwe provinciebestuur van Vlaams-Brabant op zoek naar een eigen stek. Die vond het in Leuven, op drie verschillende locaties. De bestendige deputatie had haar zetel aan de Diestsevest, de gouverneur kreeg een gebouw aan de Diestsesteenweg en aan de overkant van die straat in Kessel-Lo kreeg de administratie een plaats. Alleen dit laatste gebouw werd aangekocht, de rest gehuurd.

Met de bouw van het nieuwe provinciehuis aan het station, is de voormalige provinciezetel overbodig. De provincieraad ging vorig jaar al akkoord om het gebouw te verkopen. Het papierwerk is nu achter de rug en de notaris verkoopt het pand in twee zitdagen aan de hoogste bieder. Voor de geïnteresseerden: dat gebeurt in het notarishuis aan de Bondgenotenlaan. De tweede zitdag is op 13 december, om 14 uur. Het terrein is 5.934 vierkante meter groot en het staat te koop als bouwgrond.

,,We verwachten dat de koper het gebouw met de grond gelijk maakt'', vertelt gedeputeerde Toine De Coninck (SP.A). ,,Het is een heel complex pand. Wij kochten het van een bankinstelling in november 1994. Voordien was er een warenhuis gevestigd. Het was er niet functioneel voor een administratie, maar we moesten tien jaar geleden dringend een plaats hebben.''

De provincie verwacht dat het gebouw minstens 4,058 miljoen euro oplevert. Dat is het schattingsbedrag. In 1994 betaalde Vlaams-Brabant nauwelijks minder. ,,We betaalden toen 142 miljoen oude Belgische frank. Dat is amper twintig miljoen frank minder dan het huidige schattingsbedrag'', weet De Coninck.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio