Grote opvoedingsenquête: ouders hebben 'liefdevolle band' met hun kinderen maar straffen als het moet

Ouders zijn weer strenger

Ouders zijn weer strenger

ss

NVT - Jonge ouders grijpen meer en meer terug naar een strenge opvoeding. Goed tachtig procent van de ouders zegt zijn kind zonder pardon te straffen als het de afspraken niet nakomt. Dat blijkt uit een grote opvoedingsenquête van CM Midden-Vlaanderen.

Er wordt de jongste tijd veel beweerd over de zogenaamde teloorgang van de opvoeding. Ouders zouden niet meer in staat zijn hun rol als opvoeder op zich te nemen. Scholen zouden noodgedwongen hun taak moeten overnemen. 'Je zou stilaan beginnen te denken dat het slecht gesteld is met de ouders van tegenwoordig', zegt psychologe Liesbeth Vlaeminck, die het CM-onderzoek leidde.

Maar de onderzoeksresultaten lijken de meeste vooroordelen tegen te spreken. Ruim 90 procent van de ouders is van mening dat opvoeden nog altijd een zaak is van de ouders. En ander hoopvol nieuws: diezelfde 90 procent zegt een goede relatie te hebben met hun kinderen. Die band noemen ze openhartig, vertrouwelijk, vriendschappelijk en zelfs liefdevol.

Opmerkelijk is dat er toch weer vaker wordt teruggegrepen naar de strenge opvoeding. De groep die sancties geeft bij het niet naleven van de regels is gemiddeld jonger (39 jaar) dan deze die het niet doet (44). De regel is hier: hoe jonger de ouders, hoe strenger de opvoeding.

Gemiddeld zegt één op de drie ouders voor duidelijke afspraken te kiezen die zonder pardon gevolgd moeten worden. Bij de overgrote meerderheid gaat het er nog vrij democratisch aan toe als er afspraken gemaakt worden. Maar over thema's als drugs en tabak valt met de meeste ouders niét te onderhandelen. Slechts zes procent vindt zulke zaken bespreekbaar.

Opvallend is dat bij het niet naleven van gemaakte afspraken tachtig procent van de kinderen gestraft wordt. De een al wat strenger dan de ander, maar in de meeste gevallen gebeurt dat door het gebruik van computer, gsm of tv aan banden te leggen (32%). Op de tweede plaats komt fysiek geweld (22%), waarbij zoon- of dochterlief in de hoek moet gaan staan, straf schrijven of klusjes moet doen. Daarnaast zwaaien ouders (9%) ook nog geregeld met een huisarrest.

Maar er zijn ook de alternatieve straffen. Wat te denken van een ouder die als straf 'een andere huisgenoot gaat knuffelen'. Of ook: zoonlief die voor elke minuut dat hij te laat thuiskomt 10 keer moet pompen.

Volgens kinder- en jeugdpsychiater Peter Adriaenssens bestaat er geen twijfel over: de ouders van tegenwoordig weten niet alleen veel meer over opvoeden dan die van vroeger, ze zijn er ook meer mee bezig. 'Streng zijn is nu iets anders dan vroeger', zegt Adriaenssens. 'De regel is: wie het vroeger laks had, is nu strenger. En omgekeerd.'

'Voor vijftigers en ouderen heeft streng zijn nog altijd een negatieve connotatie, een beeld van een tijdperk dat compleet voorbij is', meent Adriaenssens. 'Dus gaan ze het zelf minder toepassen. De generatie van de dertigers is belast met een heel andere geschiedenis. Streng zijn is voor hen een positieve keuze. Het gaat om gehoorzaamheid, zonder dat er geroepen of getierd moet worden. Noem het gerust een nieuwe vorm van strengheid. En jonge ouders kunnen daar beter mee om dan de oudere generatie.'

Corrigeer