Meer Vlamingen met brugpensioen

Meer Vlamingen met brugpensioen

Foto: © EDM

Het aantal bruggepensioneerden gaat opnieuw omhoog en is gestegen tot 110.116. Een daling onder invloed van het Generatiepact wordt pas ten vroegste in 2008 verwacht.

Eind maart telde de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) 110.116 voltijdse bruggepensioneerden in België. De grote meerderheid van hen zijn mannen (90.935) en bijna drie op de vier bruggepensioneerden wonen in Vlaanderen (74.554).

In de afgelopen twaalf maanden kwamen er in België 766 bruggepensioneerden bij: het resultaat van een dalend aantal brugpensioenen in Wallonië en Brussel en een flinke stijging (met 991) in Vlaanderen. Opmerkelijk is dat er bij de mannen een daling valt op te tekenen (-707) en bij de vrouwen een dubbel zo grote stijging (+1.473).

De stijging lijkt niet erg groot, maar de RVA-cijfers tonen wel aan dat er op de Vlaamse arbeidsmarkt geen sprake (meer) is van een spontane daling van het brugpensioen. Dergelijke daling was er wel in de jaren negentig, en ook nog tussen 2000 en 2002. Sindsdien gaan de cijfers weer omhoog. In 2002 noteerde de RVA het laagste aantal bruggepensioneerden, ruim 106.000. Vier jaar later zijn er dat 4.000 meer geworden, of een toename met 1.000 per jaar.

Nieuwe regels

Met 110.000 bruggepensioneerden wordt het recordaantal van meer dan 140.000, uit het jaar 1992, nog lang niet gehaald. Maar het gebruik van het brugpensioen als vervroegde pensioenregeling of als ontslagkanaal bij herstructureringen is nog altijd in zwang.

Met het Generatiepact wil de regering-Verhofstadt een trendbreuk forceren, maar het optrekken van de brugpensioenleeftijd van 58 naar 60 jaar - die vorig najaar op fel vakbondsprotest werd onthaald - zal pas vanaf het jaar 2008 impact krijgen. De nieuwe regels uit het Generatiepact maken dat 55-plussers voortaan niet meer automatisch met brugpensioen kunnen bij een bedrijfsherstructurering. Ze moeten eerst gedurende zes maanden na hun ontslag actief op zoek naar een baan via speciale tewerkstellingscellen. Die maatregel is sinds 1 april van kracht. De impact hiervan zal ten vroegste volgend jaar merkbaar zijn.

Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees