Sociale woonmaatschappij past bouwplannen aan

ASSE - De sociale woonmaatschappij Providentia heeft in de Assese deelgemeente Relegem de aangepaste plannen van het woonproject tussen de Veldstraat en de kerk voorgesteld. Ook nu lopen sommige omwonenden niet hoog op met de sociale bouwplannen in hun woonkern.

Het aangepaste project bestaat uit nog acht huurappartementen, in de vorm van twee meergezinswoningen, en zes koopwoningen of drie keer twee koppelwoningen. Het vorige project bestond uit achttien wooneenheden voor de verhuur.

De toegangsweg naar de Veldstraat komt nu langs de andere kant, zodat de gebouwen verder weg komen van de kerk. Op het einde van de toegangsweg komt een plein van twintig bij dertig meter met parkeerruimte en met een doorgang voor fietsers en voetgangers naar de kerk.

,,Een luchtiger project met respect voor de omgeving'', zo omschrijft Providentia-directeur Karel Janssens de plannen. Het moet het eerste sociale woonproject worden in Relegem-centrum. Toch lijkt net dat sociale aspect nog steeds op weinig begrip te kunnen rekenen bij enkele Relegemnaren.

Voorkooprecht toegepast

,,Providentia heeft de grond afgepakt die voor onze kinderen bedoeld was'' en ,,onze woningen gaan flink in waarde dalen naast zo'n sociaal project'', zo klinkt het net als drie jaar geleden bitter.

De bewuste gronden werden door Providentia verworven via het zogenaamde voorkooprecht. Het was destijds een van de eerste keren dat dit voorkooprecht werd toegepast en die schok hebben sommigen in Relegem duidelijk nog steeds niet verteerd.

Als het nieuwe ontwerp door de hogere instanties wordt goedgekeurd, is de gemeente Asse bereid de wegenis deels mee te subsidiëren. Tegelijk zou ook de Veldstraat worden aangepast en worden vernieuwd, zodat tweerichtingsverkeer mogelijk wordt tussen de Dorpsstraat en de nieuwe verkaveling.

Inwoners van groot-Asse krijgen voorrang bij de toewijzing van de gronden, voor zover ze voldoen aan de inkomensnormen voor sociaal wonen. De wachtlijsten worden pas geopend bij de aanbesteding van het dossier. Zonder hindernissen is dat in de loop van volgend jaar. (RDS)

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio