West-Vlaamse Politieschool lanceert dvd en cd-rom

Politieagenten leren communiceren met doven

ROESELARE - De West-Vlaamse Politieschool heeft een dvd en cd-rom klaar om politiemensen beter te leren communiceren met doven of slechthorenden. Het informatie- en leerpakket wordt in Vlaanderen verspreid bij alle lokale politiezones, de diensten van de federale politie en de politiescholen. Het project ,,De politie hoort u'' werd uitgewerkt met de audiovisuele dienst van de kustprovincie, de Koning Boudewijnstichting en de politiezone Roeselare-Izegem.

Doven en slechthorenden kunnen zoals anderen dader, slachtoffer of getuige zijn van criminele feiten of om een andere reden in contact komen met de politie. Ze moeten daarom eveneens gehoord én verhoord kunnen worden'', begint directeur Marc Bloeyaert van de West-Vlaamse Politieschool.

,,Die verwachting is niet altijd even gemakkelijk in te vullen, omdat de politie niet direct goed weet hoe met deze groep om te gaan. Het didactische materiaal leert niet elke politiemedewerker de Vlaamse gebarentaal aan. Het gaat om een bundeling van eenvoudige bruikbare tips, die iedereen vlug kan verwerven en toepassen. Een achttal courante oefensituaties passeren de revue.''

De beeldopnames hadden niet toevallig plaats in de politiezone RIHO (Roeselare, Izegem, Hooglede). De RIHO-politie beschikt over een eigen communicatiesysteem om de oproepen van doven gemakkelijk te kunnen afhandelen en heeft bovendien een medewerker in opleiding voor het aanleren van de Vlaamse gebarentaal.

Hard applaus

Ook de Koning Boudewijnstichting steunde het project ,,De politie hoort u''. Ze deed twee jaar geleden een oproep om projecten voor de maatschappelijke integratie van personen met een visuele of auditieve handicap in te dienen. Uit de 51 inzendingen werden vijf voorstellen geselecteerd, waaronder dat van de West-Vlaamse Politieschool.

,,De politie hoort u'' krijgt ook voor andere redenen applaus. ,,Het is een les in eenvoud en een goede aanzet voor een grotere aanspreekbaarheid van de politie in de straat'', meent staatssecretaris Vincent Van Quickenborne. ,,Het leerpakket doet aan sensibilisering en biedt parate kennis voor andere openbare diensten zoals het gemeentehuis'', stelt voorzitter Filip Verstraete van de Federatie van Vlaamse Dovenorganisaties (FEVLADO). ,,Een 25-tal politiemensen beheersen de Vlaamse gebarentaal. Er is sprake van de komst van netwerken, waarbij die groep politiemensen haar kennis ter beschikking stelt van naburige politiezones. ,,De politie hoort u'' is een nieuwe stap in die richting'', besluit directeur Jean-Marie Van Branteghem van de Directie van de Relaties met de Lokale Politie.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio