School protesteert tegen abrupte uitwijzing van Nelson

,,Angola is niet gevaarlijk genoeg"

MECHELEN - Nelson da Fonseca moest meer dan vijf jaar geleden vluchten uit het toen door burgeroorlog geteisterde Angola. Hij kwam in België terecht, waar hij al snel Nederlands leerde en voor verpleger begon te studeren. Vlak voor de eindexamens van zijn zesde jaar Gezondheidswetenschappen kreeg hij echter zijn uitwijzingsbrief: hij moet het land binnen de maand verlaten.

Naar aanleiding van de Dag van de Democratie en Verdraagzaamheid gingen de leerlingen van het Paramedisch Instituut Mechelen(PIM) al sowieso een workshop oprichten rond vluchtelingen en asielzoekers. ,,We doen mee aan een evenement in Willebroek waar ook wat andere scholen workshops opstellen",vertelt Tatiana Rutten, een lerares van Nelson.

,,Dit jaar ging onze workshop, geheel toevallig, over illegalen en vluchtelingen. We baseerden ons daarvoor op Kaye Styles, de Eurosongfinalist die zelf jaren illegaal in ons land verbleef. Toen de leerlingen vorig week vernamen dat Nelson het land uitmoest vonden ze dat ze actie moesten ondernemen." De leerlingen zullen vrijdag allemaal een foto dragen van Nelson met de slogan 'Nelson moet blijven!' en de deelnemers van de happening uitnodigen om een petitie te ondertekenen. Bovendien zullen ze donderdagmiddag al actie voeren op de Grote Markt.

Nelsons ouders zaten ten tijde van de burgeroorlog in een organisatie die niet de goedkeuring van het regime kon wegdragen en moesten vluchten. Daarbij werd Nelson in de benen geschoten en moest hij maandenlang in een ziekenhuis verblijven. Toen hij beter was, is hij met zijn oom naar België gekomen. Met een kleine bijdrage van Caritas dopt hij nu zijn eigen boontjes en slaagde erin zowel Nederlands te leren als goede resultaten neer te zetten op school.

Voorbeeld van integratie

Zijn leraars en medeleerlingen beschouwen hem als een typevoorbeeld van integratie. Bovendien wil Nelson hier alleen maar studeren voor verpleger om daarna terug te keren naar Angola. ,,Omdat de burgeroorlog is afgelopen wordt Angola opnieuw als 'veilig' beschouwd, ondanks de vele landmijnen en een cholera-epidemie. Op die manier zal Nelson naar alle waarschijnlijkheid zelfs zijn secundair diploma niet behalen."

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio