Koning Albert waarschuwt voor ,,rampzalig'' separatisme

Koning Albert waarschuwt voor ,,rampzalig'' separatisme

Foto: reuters

BRUSSEL - In zijn nieuwjaarstoespraak voor de officiële instanties heeft Koning Albert gewaarschuwd voor separatisme. De ongelijke toestand en de geldoverdrachten tussen gewesten mogen dan wel een probleem zijn, separatisme is zeker geen oplossing, volgens de vorst. Hij omschrijft het als iets ,,anachronistisch en rampzalig'' dat bovendien slecht is voor de internationale rol van Brussel en het imago van ons land.

"Breuken en scheidingen vallen meestal duur uit voor alle betrokkenen of ze nu rijk of weinig welvarend zijn. Ook de menselijke kostprijs mag zeker niet vergeten worden; hem geringschatten zou een grove fout zijn. Op al die vlakken mag men geen illusies koesteren", zei Albert.

Volgens hem zijn de spanningen tussen de gewesten terug te voeren tot een verschil in beleid en in welstand.

"Een antwoord bieden op die verschillen in welvaart en beleid bestaat erin dat men op alle niveaus, zowel het Europese, het nationale of het gewestelijke, een ontwikkelingsstrategie uitwerkt die vruchten afwerpt voor ieder van die entiteiten", zei Albert.

"Er valt zeker nog veel te doen, maar in vredesnaam, laat ons geen overhaaste besluiten trekken uitgaande van bepaalde economische verschillen. Laat ons de uitdagingen moedig tegemoet gaan, en onze troeven maximaal valoriseren.''

Albert had het ook over "spanningen tussen sommige allochtone groepen en de autochtone bevolking". Hij verwees naar de rellen met jongeren in steden als Parijs. "Bepaalde extremistische partijen slaan daar trouwens munt uit", zei de koning. Hij stelde dat het Europees Waarnemingscentrum voor Racisme en Vreemdelingenhaat een groot deel van de spanningen toeschrijft aan het feit dat veel allochtone jongeren geen enkel toekomstperspectief meer zien in onze samenleving. De koning meent dat de prioriteiten in het beleid gericht moeten zijn op vorming en tewerkstelling van jongeren van vreemde afkomst. De vorst waarschuwde voor extremisme: "Zij die, van welke kant dan ook, die moeilijkheden trachten te benutten om racisme of integrisme te verspreiden, moeten wel beseffen dat ook zij blootstaan aan rechtsvervolging. Men bouwt geen samenleving op misprijzen en haatgevoelens tegenover de andere", aldus Albert.

Corrigeer

MEER NIEUWS