Fit & Gezond

Rookverbod op werkvloer: jaarlijks ruim 400 dodelijke hartinfarcten in Vlaanderen minder

Rookverbod op werkvloer: jaarlijks ruim 400 dodelijke hartinfarcten in Vlaanderen minder

Rookverbod op werkvloer: jaarlijks ruim 400 dodelijke hartinfarcten in Vlaanderen minder Foto: © www.gezondheid.be

Sinds de invoering van het rookverbod op de werkvloer in 2006 zijn er in Vlaanderen jaarlijks ruim 400 (10 procent) minder doden door een hartinfarct. In opdracht van de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) becijferde de Universiteit Hasselt voor het eerst de gezondheidswinst van dat rookverbod.

In 2006 werden dankzij de invoering van het rookverbod al meteen 355 sterfgevallen door een hartinfarct vermeden, wat neerkomt op een daling van bijna 9 procent.

Bij mensen van 60 jaar en ouder daalt het aantal overlijdens in vergelijking met december 2005 met gemiddeld 8 procent. Bij de bevolkingsgroep jonger dan 60 jaar is er een daling met gemiddeld 15,5 procent. Bij vrouwen onder de 60 loopt dit zelfs op tot 34,8 procent. Dit hogere cijfer bij jongere bevolkingsgroepen vloeit voort uit het feit dat een rookverbod op de werkvloer vooral de jongere, werkende bevolking ten goede komt en aanzet om te stoppen met roken.

In januari 2007 werd het rookverbod in restaurants van kracht en zet de trend van gezondheidswinst zich verder door. In de periode tussen januari 2006 en december 2009 werden maar liefst 1673 hartinfarcten (of gemiddeld 418 doden per jaar) vermeden door de invoering van rookverbodsbepalingen.

Het is nog te vroeg om ook de invloed van het rookverbod in cafés te becijferen maar de onderzoekers zijn ervan overtuigd dat de winst voor de volksgezondheid zich zal doorzetten.

Eén jaar na de invoering blijkt de overgrote meerderheid van de bevolking voorstander te zijn van rookvrije cafés. Uit de resultaten van een enquête van de Stichting tegen Kanker blijkt dat de overgrote meerderheid van de bevolking (77%) het rookverbod in cafés steunt. Maar de naleving van het rookverbod is nog niet optimaal. Zo blijkt uit controles door de federale overheidsdienst Volksgezondheid dat ongeveer 10% van de cafés niet in orde is met de rookwetgeving. Bij nachtelijke controles loopt dat zelfs op tot 20 à 25%. Volgens de Vlaamse Liga tegen Kanker kan en moet dit beter. De VLK roept minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx op om hiervoor de nodige maatregelen te treffen.

Haal meer uit je vakantie

Besnijdenis strafbaar in Duitsland

Waarom u zeker moet stoppen met roken als u zwanger wilt worden

Veel gestelde vragen over de cannabisregeling

'Rokerslong' (COPD)

Tips voor een jongere huid

Zwarte chocolade goed voor het hart

Passief roken vergroot sterftekans

Wennen aan de opvang belangrijk voor de preventie van wiegendood

Maken groente en fruit stoppen met roken gemakkelijker?

Corrigeer

Het beste van Enkel voor abonnees