Fit & Gezond

HealSeeker, een game voor kinderen met ADHD

HealSeeker, een game voor kinderen met ADHD

HealSeeker, een game voor kinderen met ADHD Foto: © www.gezondheid.be

De Vlaamse regering heeft een sybsidie toegekend aan een project Serious Gaming voor ADHD van de vzw Centrum Zit Stil en Janssen Pharmaceutica. Bedoeling is de effecten van Healseeker, een serious game voor kinderen met ADHD tussen 8 en 12 jaar, te testen om gedragsverandering aan te tonen op vlak van tijdsbeheer, plannen en organiseren en sociaal gedrag. Daarnaast willen de initiatiefnemers onderzoeken of datgene wat werd aangeleerd in het Serious Game wordt toegepast in reële situaties. Met dit computerspel leren kinderen spelenderwijs vaardigheden die belangrijk zijn in het dagelijks functioneren, zoals organiseren, besef van tijd en sociale interactie. Het uiteindelijke doel is bij deze kinderen het geloof in eigen kunnen verhogen en een positief zelfbeeld bevorderen.

Kinderen met ADHD vertonen in de eerste plaats concentratiemoeilijkheden, impulsief en hyperactief gedrag. Daarnaast beïnvloeden nog andere problemen hun dagelijks functioneren. Kinderen met ADHD vinden het bijvoorbeeld moeilijk om te plannen, te organiseren, vriendjes te maken, zijn sneller gefrustreerd en hebben een sterkere voorkeur voor onmiddellijke in plaats van uitgestelde beloningen. Met Serious Gaming bij jonge kinderen kan preventief opgetreden worden doordat ze met deze bijkomende problemen leren omgaan.

Constipatie bij kinderen

Hersenvoeding

Schoolkalender tot 2022

Algoneurodystrofie of syndroom van Sudeck ( of reflex sympathische dystrofie, ook posttraumatische dystrofie)

Piercings: waar laat u zich beter niet piercen?

Veilig met de fiets naar school

Mag u als minderjarige een piercing of tatoeage laten aanbrengen?

Ook volwassenen kunnen ADHD hebben

Heeft uw kind ADHD ?

Waarop moet u letten wanneer u een piercing laat plaatsen?

Corrigeer

Het beste van Enkel voor abonnees