Vrienden Jakob Smitsmuseum eren vijf kunstenaars

Monument voor Molse School

Monument voor Molse School

André Dillen, Fernand Van Gompel en schepen Luc Van Craenendonck bij het monument.

MOL - De Vrienden van het Jakob Smitsmuseum en het gemeentebestuur van Mol huldigen zondagnamiddag 20 november op de begraafplaats van Achterbos een monument in ter ere van de Molse School. Vijf kunstenaars van die school worden er samengebracht.

Op de begraafplaats rusten nu al gezamenlijk Jakob Smits, Dirk Baksteen en Paula Van Rompa-Zenke. Die plek heet Campo Sancto. Ernest Midy ligt begraven in Kalmthout en Leon Dekoninck op begraafplaats Kruisven in Mol.

,,Met Campo Sancto heb ik het al vijftien jaar moeilijk'', zegt schepen van Begraafplaatsen Luc Van Craenendonck. ,,Aan de graven werd nu en dan wat lapwerk verricht maar het werkte alleen maar een verdere verloedering in de hand. Om daar paal en perk aan te stellen, groeide het idee om de graven op te smukken aangevuld met een monument dat ook aandacht schenkt aan de twee andere kunstenaars die in de gemeente hebben gewerkt en deel uitmaakten van de Molse School.''

,,Het boegbeeld van de Molse School, die op een bepaald ogenblik zeventig schilders in de rangen had, was natuurlijk Jakob Smits'', verduidelijkt Fernand Van Gompel, oud-conservator van het Smitsmuseum.

,,Hij woonde in het Mavinahof in Achterbos en werkte er van 1888 tot zijn dood in 1928. Smits, autoritair maar ook sociaal voelend, leefde mee met de mensen en oefende een grote aantrekkingskracht uit op de kunstschilders. Eén daarvan was Paula Van Rompa-Zenke uit het Duitse München-Gladbach. Haar leraar raadde haar aan om in Mol bij Smits te gaan werken, ze trouwde er en eindigde haar kunstenaarsloopbaan in de stijl die Jakob Smits eigen is.''

Ook Dirk Baksteen was een leerling van Jakob Smits. Net als Smits was hij van Rotterdam afkomstig. Fernand Van Gompel. ,,Baksteen woonde in de Mariahoeve aan het Bruggeske in Achterbos en maakte zo'n 200 etsen, gestileerd door Smits. Brusselaar Ernest Midy werd in 1904 de eerste directeur van de tekenschool in Mol en had een eigen atelier in de Boerestraat op het Sluis. Ook hij keek naar Smits op.''

Leon Dekoninck tenslotte was de eerste academisch geschoolde Molse kunstenaar. Hij volgde na een onderbroken periode Ernest Midy op als directeur van de tekenschool, tot in 1961. Hij was een begenadigd schilder die in het begin van zijn carrière een beleefde brief schreef naar Jakob Smits. De verbondenheid tussen de vijf kunstenaars van de Molse School was bijzonder groot.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio