Buurtprotest tegen verkaveling moerasgrond houdt aan

,,Watertoets gebeurde niet grondig genoeg"

WALEM - Ondanks veelvuldig protest van de buurtbewoners en vzw Natuurpunt keurde het stadsbestuur in februari toch de verkavelingsaanvraag voor veertien woningen in de Weverstraat goed. Omdat het gaat over een overstromingsgebied, dat het hele jaar onder water staat, vrezen de bewoners voor toenemende wateroverlast. Ze organiseerden daarom een internetpetitie.

Ooit was er een kleine haven op de plaats van de gronden die verkaveld zullen worden.

De gronden zijn nog steeds officieel overstromingsgebied die drie meter lager liggen dan de aanpalende Nete. De pachter kon het land na een tijd zelfs niet meer bewerken wegens te drassig.

,,Op nationaal vlak hoor je zo vaak na overstromingen of wateroverlastproblemen: ,,Dit was eigenlijk overstromingsgebied waar geen huizen hadden mogen staan". Hier dreigt gewoon hetzelfde te gebeuren", zegt Raf Huysegems die de protest-website ontwierp. ,,De huidige bewoners hebben nu al last van wateroverlast, dat kan alleen maar verergeren."

Zo heeft een huis in de nabijgelegen Emiel Engelsstraat last van vochtige muren en een permanent ondergelopen kelder en moesten andere buurtbewoners speciale maatregelen treffen om muren en kelder van het vocht te vrijwaren. De buurtbewoners vrezen dan ook dat het gebied niet grondig genoeg onderzocht werd.

Kritisch rapport

,,Na de vele wateroverlastproblemen werd in 2003 een decreet opgesteld dat de verkavelingsverstrekker, dus de gemeente, een watertoets verplicht om overstromingsproblemen te vermijden. Voor zover wij weten, is er echter nooit een grondwaterpeiling geweest. Van het heel kritische rapport dat de milieudienst afleverde, is er geen woord in het dossier van de bouwdienst terug te vinden."

De bewoners stuurden al een brief naar het stadsbestuur en Stedenbouw, spraken met verscheidene politici en zullen ook nog flyers ronddelen in Walem om zoveel mogelijk mensen aan te sporen om de internetpetitie te steunen.

Info en petitie: www.verkavelingwalem.be

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio