Rechter stelt opmerkelijke vraag aan Europees Hof

'Verbied verkoop van sigaretten in heel België'

Verbied de aanmaak, import en verkoop van sigaretten in heel België. Dat vraagt een Naamse rechter in een opmerkelijk vonnis aan het Europese Hof van Justitie.

Dajo Hermans

'Ik heb zelf lange tijd gerookt, maar ben gelukkig gestopt. Al was dat niet makkelijk', zegt Baudouin Hubaux, de rechter van de burgerlijke rechtbank in Namen. Met zijn uitspraak wil hij het alle andere rokers alvast iets makkelijker maken. Hij vraagt het Europese Hof van Justitie om een totaalverbod op tabak in ons land goed te keuren, of zelfs in te voeren in heel Europa. Een opmerkelijk vonnis in een op het eerste gezicht slaapverwekkende zaak tussen de overheid en enkele militairen die 'sjoemelden' met taxfree sigaretten. Volgens de rechter is de tabaksverkoop in strijd met twee conventies rond de rechten van het kind, met het Verdrag van Lissabon én met het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. Maar hij geeft vooral de overheid een veeg uit de pan, verwijt hen 'hypocrisie' en vraagt om de taksen en accijnzen op tabaksproducten - nota bene één van de grootste inkomstenbronnen van de overheid - onwettig te verklaren: 'De overheid houdt de tabaksplaag bewust in stand. Ze haalt immers serieus wat inkomsten uit al die tabaksproducten, en dat terwijl ze weet dat ze schadelijk zijn en jaarlijks meer dan 20.000 mensen in ons land de dood injagen.' Hoe verregaand zijn uitspraak ook is, de Naamse rechter beseft maar al te goed dat een totaalverbod zo goed als zeker een utopie is. 'Maar misschien zou het een oplossing zijn om de tabaksindustrie te verplichten haar slachtoffers te vergoeden. Want het is toch crapuleus dat je je blijft verrijken met producten waarvan je weet dat ze de gezondheid van de mensen vernielen.' 'Naïeve uitspraak' Toch kan de rechter op weinig steun rekenen. Zowel de Vlaamse Liga tegen Kanker als FARES, de stichting voor aandoeningen aan de luchtwegen, noemt de uitspraken van Baudouin Hubaux 'naïef'. 'Het initiatief is interessant, maar niet haalbaar in de praktijk', zegt directeur Michel Pettiaux van FARES. 'Tabak verbieden in naam van de volksgezondheid, is zoals de autoverkoop verbieden om de mobiliteit te verbeteren.' De Vlaamse Liga tegen Kanker zit er alvast niet op te wachten. 'Integendeel zelfs', zegt preventieverantwoordelijke Erwin De Clerck. 'Strikt genomen is het te gek voor woorden dat zulke dodelijke producten verkocht worden, maar met een totaalverbod zet je de deur wagenwijd open voor het illegale circuit. Het is moedig van die rechter, maar het zal nooit werken.'

Hoofdpunten

Video

Keuze van de redactie