Halle unaniem tegen ophaalbrug

HALLE - Na het schepencollege kant ook de Halse gemeenteraad zich unaniem uit tegen een ophaalbrug in het centrum van de stad over het kanaal. De ophaalbrug ter vervanging van de huidige Bospoortbrug is een idee van de nv Zeekanaal maar Halle vreest dat dit de leefkwaliteit in de stad ernstig kan schaden.

Burgemeester Dirk Pieters: ,,We hebben jarenlang moeten vechten om de overweg van de spoorweg uit ons stadscentrum weg te krijgen. Door de aanleg van de HST werden de stadsdelen boven en onder de bareel tot ieders voldoening eindelijk herenigd. Met een ophaalbrug krijgen we opnieuw het effect dat we zo lang bestreden: een nieuwe 'bareel' doemt op en dat kunnen we onder geen beding aanvaarden. Een ophaalbrug zou ten koste gaan van de leefbaarheid van onze stad''.

Te hoge prijs

De idee om de Bospoortbrug ter hoogte van Hotel Les Eleveurs te vervangen door een mobiele brug komt van de nv Zeekanaal dat op die manier zwaarder vrachtverkeer op het kanaal wil mogelijk maken. Behalve over de ophaalbrug in Halle-centrum spreekt de nv Zeekanaal ook nog over het verbouwen van de kaaimuren langs de Willamekaai en de Graankaai, het bouwen van een nieuwe sluis in Halle, een hogere brug over het sas en aanpassingswerken aan het sas in Lembeek.

Halle kan enerzijds wel de doelstelling onderschrijven om meer vervoer over het kanaal te laten gebeuren maar kan anderzijds niet dulden dat de Hallenaren hiervoor een te hoge prijs moeten betalen. De Halse gemeenteraad keurde unaniem een motie goed waarin ze de ophaalbrug verwerpt. Volgens de stad moet er eerder gedacht worden aan een uitdiepen van het kanaal zoals vroeger in een overeenkomst met de NMBS werd vastgelegd. Halle wil dat er een objectief onderzoek komt dat moet uitwijzen of het uitdiepen van het kanaal technisch haalbaar is en wat de financiële implicaties zijn. De stad denkt onder meer architect Moussiaux om hulp te vragen die ook de stelling kon hard maken dat een hst-tunnel in Halle wel mogelijk was in tegenstelling tot wat de NMBS destijds beweerde. Halle maakt deze motie binnenkort over aan de nv Zeekanaal en aan de nieuwe Vlaamse regering. (IDH)

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio