Vlaams-Brabant achtergesteld bij sociale woningbouw

ZEMST - Vlaams volksvertegenwoordiger en Zemstenaar Tom Dehaene is verbolgen. Hij laakt het achterstellen van Vlaams-Brabant op het vlak van sociale huisvesting. Privaat-publieke samenwerkingsprojecten (PPS) worden niet gesteund.

,,Vorige week zette de Vlaamse regering het licht op groen voor de realisatie van 238 bijkomende sociale woningen langs de PPS-formule'', zegt Tom Dehaene. ,,Mooi is dat als dat gebeurt buiten de klassieke budgettaire inspanningen voor sociale huisvesting. Opvallend is echter dat elke Vlaamse provincie een PPS-project krijgt maar Vlaams-Brabant uit de boot valt. Minister Marino Keulen geeft als verklaring dat de projecten van Vlaams-Brabant niet werden behouden omwille van budgettaire beperkingen. Dat is wraakroepend'', stelt de Vlaamse volksvertegenwoordiger.

Hij ventileert zijn ongenoegen door er op te wijzen dat de woonsituatie in Vlaams-Brabant al enorm moeilijk is. De voorbije jaren werd men daar geconfronteerd met enorme prijsstijgingen van zowel bouwgronden als huizen. ,,Zeg mij welk jong gezin er nog in slaagt een betaalbaar huis te bouwen, te kopen of te huren. Het is dus meer dan tijd dat men het aanbod aan betaalbare woningen in de provincie en zeker het aantal sociale woningen ernstig gaat uitbreiden'', stelt Tom Dehaene.

Hij staaft zijn standpunt met cijfers van het jongste jaarverslag van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij. Die tonen aan dat slechts 11 procent van het sociaal huurpatrimonium te vinden is in Vlaams-Brabant. Dehaene vindt dat de recente bijkomende injectie van 25 miljoen euro voor Vlabinvest wel mogelijkheden biedt voor de regio maar de woningen die Vlabinvest bouwt, zijn niet gericht naar de klassieke sociale huisvesting. Daarom stelt hij dat er bijkomende inspanningen nodig zijn. Hij zal minister Marino Keulen vragen zijn beslissing te herzien en de nodige initiatieven te nemen opdat de PPS-projecten die voor Vlaams-Brabant klaar liggen, toch nog zouden worden gerealiseerd. (RBZ)Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio