Officieel ,,slechts'' 669.273

2.000.000 vuurwapens in België

2.000.000 vuurwapens in België

Foto: rr

Er circuleren in België naar schatting tweemiljoen vuur- wapens. Dit betekent in theorie dat één op de vijf Belgen een wapen bezit. Maar omdat het centrale wapenregister zo lek als een zeef is, luidt het officiële aantal ,,slechts" 669.273.
In oktober 2004 gaf minister van Justitie Laurette Onkelinx (PS) nog toe dat het precieze aantal wapens dat in ons land circuleert niet bekend is omdat het centrale register slecht wordt bijgehouden. Inmiddels heeft ze na een vraag van MR-kamerlid Jacqueline Galant de meest recente cijfers - die van 1 juli 2004 - laten nakijken. Onkelinx komt uit op 669.273 aangegeven wapens en 181.114 vergunningen voor het dragen van een vuurwapen.

Vermoedelijk ligt het illegaal wapenbezit stukken hoger dan het aantal officieel geregistreerde wapens. Volgens sommige ramingen zijn er in België niet minder dan 2 miljoen vuurwapens in omloop. Dat blijkt onder meer uit het feit dat er jaarlijks meer dan 6.000 illegale wapens in beslag worden genomen, in verhouding vier keer meer dan in Nederland. Jacht- en sportwapens die vóór '89 werden gekocht, zijn slechts op vrijwillige basis geregistreerd. Pas daarna verplicht de wapenwet de registratie van kopers van dergelijke wapens: ze moeten hun identiteitskaart voorleggen aan de handelaar en deze dient de gegevens door te spelen aan de politie die de koper moet 'checken' en het wapenregister inlichten. Die procedure is blijkbaar zo lek als een zeef, vandaar dat onder andere de partij Spirit aandringt op een volledig verbod op privéwapens.

Onkelinx is naar eigen zeggen van plan om ,,eerstdaags'' de wapenwet te verstrengen. Maar haar overleg met Patrick Dewael (VLD) van Binnenlandse Zaken heeft nog geen definitief ontwerp van nieuwe wet opgeleverd. Geregistreerde kopers zullen alleszins gedwongen worden hun wapens op speciaal beveiligde plaatsen in hun woning te bewaren. ,,Bovendien'', belooft Onkelinx, ,,wordt voortaan voor iedere vorm van wapenbezit een vergunning verplicht. Die zal slechts worden verleend indien een legitieme reden kan worden opgegeven.''

Corrigeer

NIEUWS