Nog meer groen protest tegen expresweg

GEEL - Ook de Bond Beter Leefmilieu (BBL) en natuurvereniging Natuurpunt zijn niet blij met de beslissing van minister Kris Peeters (CD&V) om de expresweg tussen Kasterlee en Geel Ten-Aard aan te leggen via het tracé zoals voorzien op het gewestplan.

,,Het alternatief dat maximaal gebruik maakt van de bestaande verbinding is zowel verkeerskundig als vanuit milieuoogpunt beter'', stellen Steven Vanholme van Natuurpunt en Erik Grietens van BBL. ,,Een nieuwe weg aanleggen parallel met een bestaande weg en dwars door open gebied zijn plannen van de jaren zeventig die niet in de 21ste eeuw thuishoren'', menen de natuurverenigingen.

De twee organisaties menen dat de weg het landschap nog meer zal versnipperen. ,,Ook voor de landbouw voorspelt de weg weinig goeds. Het tracé zelf slokt landbouwgrond op maar ook de strook van 700 meter tussen de twee wegen zal nog maar moeilijk door landbouw kunnen gebruikt worden''.

(MPH)

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio