Gemeente wil aangenaam woon-en winkelklimaat creëren

Centrum krijgt facelift in 2007

SINT-GILLIS-WAAS - In 2007 start Aquafin met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in het centrum van Sint-Gillis-Waas. De gemeente grijpt deze werken aan om de verkeerscirculatie in het centrum te wijzigen. De centrumstraten en de pleinen krijgen ook een grondige facelift.

Aan de plannen is al vijf jaar gewerkt. Om iedereen inspraak te geven, werd een begeleidingscommissie samengesteld waarin alle maatschappelijke geledingen (onderwijs, middenstand, politie, De Lijn, enz.) vertegenwoordigd zijn. Ook een extern verkeersbureau (Tritel) werkte er aan mee. Momenteel is het plan zover gevorderd, dat de grote lijnen bekendgemaakt werden.

,,Met het plan streven we naar het creëren van een aangenaam woon- en winkelklimaat in het dorpscentrum'', zegt schepen van Verkeer Chris Lippens (CD&V). ,,We hebben de adviezen van alle betrokken partijen gebundeld en de grootste gemene deler gezocht. Bescherming van de zwakke weggebruiker, economische rendabiliteit en een maximale bereikbaarheid speelden ook mee.''

Verkeerssluis

Een eerste opvallende wijziging is de creatie van een verkeerssluis tussen de Stationstraat en de openbare bibliotheek in de Kerkstraat. Het verkeer zal in de sluis afwisselend in een richting kunnen rijden en dat wordt geregeld met verkeerslichten met een tijdsinterval van 45 seconden.

Verder wordt er eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Nieuwstraat (voor het verkeer komende vanuit de Blokstraat) en in het eerste deel van de Stationstraat (richting postkantoor). In de Kasteelstraat wordt dubbelrichtingsverkeer mogelijk en daarom wordt de Kerkstraat, ter hoogte van het gemeentepark, afgesloten voor gemotoriseerd verkeer richting centrum. Aan het Heilig Hart en het kruispunt van de Blokstraat met de Kemphoekstraat komen poorteffecten die de weggebruikers duidelijk maken dat ze het centrum binnenrijden.

Het wegprofiel ondergaat ook een grondige wijziging. Waar nu het gemotoriseerd verkeer overheerst, primeert in de toekomst de plaats voor de zwakke weggebruiker. De rijweg krijgt een vaste breedte van tweemaal 2,8 meter.

De fietsers krijgen aan beide zijden een strook van 1,2 meter. en voetgangers kunnen beschikken over een voetpad van telkens minimum 1,5 meter.

Verhoogd plein

In de Kronenhoek- en Kerkstraat worden langs de rijweg laanbomen geplant. Aan de kerk wordt rondom het monument een verhoogd plein aangebracht. Omzoomd door bomen komen op het plein zitelementen en rondom komt een verharding in sierbestrating. Ook het plein rond het gemeentehuis wordt aangepakt. De 36 parkeerplaatsen worden geherstructureerd en door een vijver met rietbeplanting aan het directe zicht onttrokken. Sierbestrating en een fontein omgeven door zitelemementen geven het plein een bijzondere uitstraling. De horeca krijgt mogelijkheden om ruimere terrassen te plaatsen.

De uitvoering van heel dit project vindt plaats vanaf begin 2007. Hoe de werken worden gefaseerd, is nog niet bekend. Het ontwerpplan wordt op maandag 27 juni om 20 uur. voorgesteld aan de bevolking in de raadszaal van het gemeentehuis. Op donderdag 7 juli wordt het voorgelegd aan de gemeenteraad.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio